12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ενημέρωση για την πρόσβαση σε ΕΛΤΑ και courier

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο σχετικά με τον κορονοϊό, για την πρόσβαση σε ΕΛΤΑ και courier απαιτείται μόνο η μάσκα. Δεν χρειάζεται κάποιου άλλου είδους πιστοποιητικό.

Λάβαμε ερωτήματά σας σχετικά με το τι χρειάζεται για την πρόσβαση στα καταστήματα ταχυδρομίων και courier μετά από τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021. Επικοινωνήσαμε με τα ΕΛΤΑ και μας διαβεβαίωσαν πως προκειμένου να εισέλθει κάποιος σε ένα κατάστημα, δεν χρειάζεται κάποια βεβαίωση εμβολιασμού είτε αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test ή self test), παρά μόνο η μάσκα, όπως άλλωστε ίσχυε και μέχρι τώρα.

Μάλιστα το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες courier, όπως αναφέρεται στο φύλλο με αριθμό 5138 της «Εφημερίδας της κυβέρνησης» στις 5 Νοεμβρίου 2021 και συγκεκριμένα στη σελίδα 6 το οποίο αναφέρει ρητά πως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η είσοδος θα γίνεται -όπως ισχύει μέχρι τώρα- μόνο με μάσκα:

...Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α(*)...

(*) Στον πίνακα Α αναφέρονται τα μέτρα για την υποχρεωτική μάσκα.

...Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.]...

Το ενδεχόμενο μπέρδεμα συνέβει διότι στην επόμενη παράγραφο υπάρχουν επιπλέον μέτρα για τις τράπεζες το οποίο δεν έχει όμως εφαρμογή στα ΕΛΤΑ και ταχυμεταφορές:

Ειδικώς ως προς τις τράπεζες, το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
[γ] βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9. τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος ελέγχεται με μέριμνα της τράπεζας.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο ΦΕΚ στον ιστότοπο του Εθνικού τυπογραφείου.