ΠΡΟΛΑΒΕ Μεταφορικά 0,80 € με Box Now.

Κανόνες πωλητών


Το παρόν είναι αναπόσπαστο μέρος των γενικών όρων χρήσης του metabook.

Με την καταχώριση στοιχείων προς πώληση στο metabook, αποδέχεστε τα εξής:

1. Αγγελίες

 • Καταχωρίζοντας μία ή περισσότερες αγγελίες στο metabook δηλώνετε τη πρόθεσή σας να πουλήσετε τα αντικείμενα που έχετε αναρτήσει και αποδέχεσθε πως θα απαντάτε εγκαίρως στους αγοραστές.
 • Πουλάτε το βιβλίο ή τα βιβλία σας σε άλλα Μέλη του metabook, ΟΧΙ στο metabook.
 • Το metabook διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μιας αγγελίας αν θεωρηθεί ακατάλληλη ή παραβαίνει τους παρακάτω κανόνες:
  • Κάθε αγγελία αφορά σε ένα μόνο βιβλίο. Δεν επιτρέπεται σε μία αγγελία να ομαδοποιούνται βιβλία με εξαίρεση όταν αποτελούν μία πολύτομη συλλογή όπως μία εγκυκλοπαίδεια η οποία εκτός από ξεχωριστά μπορεί να αναρτηθεί και σαν σύνολο.
  • Οι αγγελίες αφορούν μόνο σε μεταχειρισμένα προϊόντα
  • Δεν επιτρέπεται η πώληση βιβλίων τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ή δημοσιοποιηθεί
  • Δεν επιτρέπονται τα greeklish
  • Δεν επιτρέπεται η γραφή με κεφαλαία γράμματα
  • Είναι σύμφωνο με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας
 • Στην Αγγελία σας θα πρέπει να συμπληρώνετε όσα περισσότερα πεδία σας προσφέρονται από τις φόρμες της Υπηρεσίας, όπως η εικόνα του εξωφύλλου αλλά και η περιγραφή της κατάστασης του βιβλίου στην οποία θα πρέπει να περιγράφετε αναλυτικά και επαρκώς την κατάστασή του.
 • Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη διαγραφή και ανάρτηση αγγελιών του ίδιου βιβλίου.

2. Τιμολόγηση και διαθεσιμότητα

 • Τα είδη που έχετε θέσει προς πώληση πρέπει να είναι στην κατοχή σας, να είναι διαθέσιμα για άμεση πώληση στην αναγραφόμενη τιμή και να αντιστοιχούν στις λεπτομερείς πληροφορίες στη σελίδα προβολής τους. Δεν επιτρέπονται οι τριγωνικές πωλήσεις, οι πωλήσεις με ενδιάμεσο, οι προπαραγγελίες και οι ειδικές παραγγελίες.
 • Δεν επιτρέπεται ο πωλητής να επιβαρύνει την παραγγελία με πρόσθετα κόστη λόγω της αξίας είτε του μεγέθους μιας παραγγελίας.
 • Η τιμή των καταχωρισμένων βιβλίων πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από την τιμή σας σε άλλους ιστότοπους.
 • Οι πωλητές που είναι υποχρεωμένοι να χρεώνουν ΦΠΑ επί των πωλήσεων δεν επιτρέπεται να τον προσθέτουν στην τιμή των αντικειμένων μετά την τιμή πώλησής τους στο metabook. Εάν το metabook οφείλει να χρεώσει ΦΠΑ για τα τέλη πωλήσεών σας, δεν επιτρέπεται επίσης να προσθέσετε αυτήν την χρέωση στην τιμή των αντικειμένων μετά την τιμή πώλησης.

3. Πληρωμή και Αποστολή

 • Ως πωλητής έχετε την υποχρέωση να έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις πωλητή όλους τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζετε. Έτσι εξασφαλίζεται διαφάνεια προς τους αγοραστές οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν.
 • Ως πωλητής είστε υποχρεωμένος να αποστέλλετε τις παραγγελίες με tracking code το οποίο και θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίζετε στη σελίδα της εκάστοτε παραγγελίας.
 • Τα έξοδα αποστολής θα πρέπει να είναι αυτά που ορίζει η ταχυδρομική εταιρεία χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.
 • Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των έξοδων απόστολής της παραγγελίας και την δήλωση των εξόδων αυτών εντός της παραγγελίας. Αυτό σημαίνει πως ο αγοραστής πρέπει να γνωρίζει το ακριβές ποσό εξόδων αποστολής ανεξάρτητα αν θα το πληρώσει εκ των προτέρων στον πωλητή είτε κατά την παραλαβή της παραγγελίας στην μεταφορική. Στην περίπτωση που ο αγοραστής κληθεί να πληρώσει παραπάνω χρήματα για τα μεταφορικά δεν είναι υποχρεομένος να παραλάβει και ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον αγοραστή το σύνολο των χρημάτων που έχει λάβει.
 • Το τέλος πωλήσεων που σας χρεώνει το metabook δεν μπορεί να προστεθεί ως επιπλέον χρέωση στο σύνολο των παραγγελιών του αγοραστή.
 • Όποιες χρεώσεις διαχείρισης αναφέρονται πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα αποστολής.
 • Ως πωλητής, δεν επιτρέπεται να επιβαρύνετε τους αγοραστές με χρεώσεις από τράπεζες, το PayPal ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών.
 • Δεν επιτρέπεται από τον πωλητή να ζητήσει από τον αγοραστή να στείλει την πληρωμή PayPal ως "δώρο" ή "προσωπική πληρωμή".
 • Κατ'εξαίρεση για την περίπτωση όπου ο αγοραστής εκτελεί μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό IBAN του πωλητή από άλλη τράπεζα (έμβασμα), είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τα έξοδα τραπεζών ώστε ο πωλητής να λάβει το συνολικό ποσό της παραγγελίας, δηλαδή το κόστος των αντικειμένων και τα έξοδα αποστολής. Το metabook διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία υπολογίζοντας το κόστος της μεταφοράς χρημάτων, που ο αγοραστής καλείται να καλύψει επιπλέον. Σε περίπτωση όπου ο αγοραστής δηλώνει ότι θα καλύψει τα πρόσθετα έξοδα, αλλά δεν τηρεί τη δέσμευσή του, οδηγώντας έτσι στον πωλητή να λαμβάνει λιγότερα χρήματα από το συνολικό ποσό της παραγγελίας, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα χρήματα σε λογαριασμό IBAN που θα καθορίσει ο ίδιος ο αγοραστής και η παραγγελία ακυρώνεται. Επιπλέον, έξοδα που προκύπτουν από αυτήν την επιστροφή χρημάτων βαρύνουν τον αγοραστή. Είναι δυνατόν ο πωλητής και ο αγοραστής να συμφωνήσουν ρητά, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, για διαφορετικό καταμερισμό των εξόδων μεταφοράς χρημάτων, αν αυό κριθεί απαραίτητο ή εφικτό.
 • Αποτελεί παραβίαση της πολιτικής να απαιτείτε τη χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής, όταν προσφέρετε και άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, ένας πωλητής δεν μπορεί να απαιτήσει από έναν αγοραστή να πληρώσει μόνο με τραπεζική μεταφορά, όταν ο ίδιος ο πωλητής δέχεται γενικά πληρωμές με PayPal.
 • Οι παραγγελίες πρέπει να αποστέλλονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την πληρωμή.
 • Στην περίπτωση που ως πωλητής δεχθείτε επιστροφές τότε θα αποζημιώσετε για τα επιστραφέντα βιβλία.

4. Επικοινωνία και Αξιολόγηση

Η επικοινωνία με τους αγοραστές πρέπει να είναι ευγενική, σχετική και κατάλληλη.

 • Θα διατηρήσετε έναν ανοιχτό διάλογο με τον αγοραστή σχετικά με τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Θα χρησιμοποιήσετε την αξιολόγηση ως τελική ένδειξη της ικανοποίησής σας, όχι ως άμεση ανταπόδοση για ένα ανεπίλυτο πρόβλημα.
 • Δεν επιτρέπεται καμία ανάρμοστη και προσβλητική συμπεριφορά οι οποία μπορεί να θίξει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιο μέλος της κοινότητάς μας.
 • Οι χρήστες που αφήνουν περιττούς ή μη πρέποντες χαρακτηρισμούς προς άλλους χρήστες μπορεί να αποκλειστούν από τις υπηρεσίες του metabook.
 • Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται ως τελική ένδειξη της ικανοποίησής σας, όχι ως άμεση ανταπόκριση σε ένα ανεπίλυτο πρόβλημα.
 • Ζητώντας από έναν αγοραστή να αφήσει αξιολόγηση πριν συμφωνήσει να ακυρώσει ή να στείλει μια παραγγελία δεν επιτρέπεται.
 • Απαγορεύεται να ζητάτε από τους αγοραστές να επισκέπτονται κάποιον εξωτερικό ιστότοπο ή να παρακάμπτουν με άλλο τρόπο την αγορά μέσω του metabook.

5. Ιδιωτικό απόρρητο και ευθύνη

 • Το metabook δεν είναι υπεύθυνο και δεν θα μεσολαβήσει στις οποιεσδήποτε διενέξεις παραγγελιών. Οι πωλήσεις που κάνουν οι πωλητές γίνονται απευθείας σε χρήστες του metabook και όχι μέσω του metabook.
 • Το metabook διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ολικώς ή μερικώς έναν λογαριασμό πωλητή για κατάχρηση ή κακή απόδοση. Παραδείγματα κακής χρήσης είναι όταν ο πωλητής δεν απαντά σε αιτήματα παραγγελιών, όταν ακυρώνει πολλές παραγγελίες, ή όταν αποφεύγει την χρέωση από το metabook.
 • Τα στοιχεία που καταχωρίζετε προς πώληση δεν πρέπει να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, απαγορεύεται η πώληση μη μεταχειρισμένων προϊόντων ή μη εξουσιοδοτημένων αναπαραγωγών αντικειμένων, όπως πλαστά, πειρατικά φωτοτυπίες, ή ηλεκτρονικά αντίγραφα κλπ.
 • Πρέπει να κρατάτε το metabook σε ουδετερότητα προκειμένου οποιαδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, απώλειας ή ταλαιπωρίας που προκλήθηκε σε εσάς.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση στοιχείων επικοινωνίας αγοραστών για μάρκετινγκ ή οποιουδήποτε άλλου σκοπού εκτός της εκπλήρωσης μία παραγγελία τους.
 • Το metabook διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό ενός χρήστη για κακή συμπεριφορά στον ιστότοπο του metabook. Το metabook διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό χρήστη ή / και να εμποδίσει έναν χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του metabook, εάν ο χρήστης φαίνεται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κακόβουλα.

6. Επιστροφές

Το προϊόντα που πωλούνται στο metabook είναι μεταχειρισμένα. Επιστροφές δεν γίνονται. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν ή το είδος που πωλήθηκε δεν είναι αυτό που περιγράφεται στην παραγγελία ή όταν η κατάσταση του είδους δεν είναι αυτή που περιγράφεται στην παραγγελία.

Είναι απίθανο να έχετε επιστροφή μιας παραγγελίας όταν η περιγραφή της κατάστασης των βιβλίων σας είναι ακριβής. Για τον λόγο αυτό να είστε προσεκτικός όταν αναρτάτε μία αγγελία στο metabook.

Ως πωλητής είστε υποχρεωμένος αν λάβετε αίτημα επιστροφής κάποιας παραγγελίας:

 • Να δεχθείτε την επιστροφή της παραγγελίας ή μέρους αυτής αν τα προϊόντα που περιέχει δεν είναι αυτά που περιγράφει η παραγγελία ή αν η κατάσταση των προϊόντων δεν είναι αυτή που περιγράφεται στην παραγγελία.
 • Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει εντός επτά ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας της οποίας η παράδοση πιστοποιείται από το tracking code του Δέματος το οποίο έχει αποδοθεί από τον φορέα αποστολής του δέματος όπως για παράδειγμα είναι τα ΕΛΤΑ.
 • Στην περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει να γίνει επιστροφή ολόκληρης της παραγγελίας, να αποζημιώσετε τον αγοραστή για το σύνολο των χρημάτων που λάβατε για την παραγγελία αυτή δηλαδή την αξία της παραγγελίας μαζί με τα έξοδα της αποστολής της.
 • Στην περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει να γίνει μερική επιστροφή της παραγγελίας, να αποζημιώσετε τον αγοραστή μόνο για την αξία των προϊόντων που επιστρέφονται χωρίς να συμπεριλάβετε τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας ή μέρος αυτών.
 • Να επιστρέψετε τα χρήματα της αποζημίωσης στον αγοραστή όταν και εφόσον παραλάβετε την επιστρεφόμενη παραγγελία από τον τελευταίο.

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Το metabook διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό ενός πωλητή αν παρατηρήσει πως ο πωλητής αυτός δέχεται επανειλημμένως επιστροφές ή δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα επιστροφής από τους αγοραστές.

7. Τιμοκατάλογος μεταφορικών

Το metabook μπορεί να προσφέρει προαιρετικά κάποιους τιμοκαταλόγους μεταφορικών εταιρειών με στόχο την διευκόλυνση του υπολογισμού του συνολικού κόστους της παραγγελίας όταν αυτή ακόμη βρίσκεται στο καλάθι του αγοραστή. Προκειμένου να τους χρησιμοποιήσετε θα πρέπει ως πωλητής να κάνετε κάποιες ενέργειες όπως για παράδειγμα να ζυγίζετε και να αναφέρετε στις αγγελίες σας το βάρος των βιβλίων σας.

 • Όταν επιλέγετε να χρησιμοποιείτε κάποιον από τους τιμοκαταλόγους αυτούς δεσμεύεστε στο να τους τηρείτε και να μην αλλάζετε τα υπολογισμένα μεταφορικά εφόσον δεν υπάρχουν εκ των υστέρων αλλαγές μέσα στην παραγγελία που να χρήζουν επανυπολογισμό του κόστους αυτού.