ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες από 15 €. Αγόρασε τώρα

Γενικοί Όροι Χρήσης


Τροποποιήθηκε: 10 Ιανουαρίου 2018
Ισχύει από: 10 Ιανουαρίου 2018

Εισαγωγή

Στο κείμενο αυτό καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών (Όροι) που παρέχονται σε εσάς (το Μέλος) μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης metabook.gr από την εταιρεία «DIGITAL SIMPLY ΟΕ» που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει διεύθυνση «Παλαιά εθνική οδός Κορίνθου Πατρών Συκιά, 20400, Ξυλόκαστρο Κορινθίας» και Α.Φ.Μ. EL-801134075.

Οι Όροι περιλαμβάνουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και εσάς το Μέλος και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών σχετικά με το αντικείμενο που περιέχεται στο παρόν.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της Εταιρείας, δηλώνετε πως συμφωνείτε και δεσμεύεστε από όλους τους παρόντες όρους χρήσης των υπηρεσιών.

H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να γίνετε Μέλος και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να αγοράσετε και να πουλήσετε αντικείμενα μέσω της Υπηρεσίας.

Περιγραφή την υπηρεσίας

Το metabook παρέχει σε εσάς, το Μέλος της, διάφορες υπηρεσίες περιεχομένου και επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων είναι η δυνατότητα δημοσίευσης πληροφοριών στην ιστοσελίδα και η συμμετοχή σε συζητήσεις στο διαδίκτυο. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι δωρεάν, άλλες κοστίζουν χρήματα ή έχουν άλλες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις ή τα τέλη για κάθε Υπηρεσία εξηγούνται σαφώς και συμφωνούνται ξεχωριστά με το Μέλος όταν τις επιλέξει. Το Μέλος σε κάθε περίπτωση πρέπει: (1) να παρέχει όλο τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός υπολογιστή με πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό. (2) να παρέχει πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό και να πληρώνει τα τέλη τηλεφωνικών υπηρεσιών που συνδέονται με την πρόσβαση αυτή.

Τροποποιήσεις στους όρους της υπηρεσίας

Το metabook μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους Όρους επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο, ενημερώνοντας σχετικά τους Χρήστες, και τους Επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας. Με τη χρήση του metabook, το Μέλος συμφωνεί να δεσμεύεται από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και κατά συνέπεια θα πρέπει να επισκέπτεται περιοδικά τη σελίδα αυτή, για να ενημερώνεται για τους τότε ισχύοντες ‘Ορους στους οποίους είναι δεσμευμένο. Η συνεχιζόμενη χρήση του metabook από το Μέλος συνιστά καταφατική: (1) αναγνώριση εκ μέρους του Μέλους των Όρων, των τροποποιήσεων των Όρων και (2) συμφωνία του Μέλους να τηρεί και να δεσμεύεται από τους Όρους και από τις τροποποιήσεις των Όρων.

Τροποποιήσεις της υπηρεσίας

Το metabook διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει την Υπηρεσία με ή χωρίς ειδοποίηση προς το Μέλος. Το metabook δεν ευθύνεται έναντι του Μέλους ή τρίτου μέρους εάν το metabook ασκήσει το δικαίωμα των Όρων να τροποποιήσει ή να διακόψει την Υπηρεσία.

Πολιτική απορρήτου

Η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την Πολιτική Απορρήτου του metabook η οποία βρίσκεται εδώ.

Αποζημιώσεις

Το Μέλος συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύει το metabook, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους συνδιευθυντές ή άλλους συνεργάτες, από κάθε υποτιθέμενη αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρου, οι οποία μπορεί να προκύψει από την χρήση της Υπηρεσίας, την σύνδεσής του με την Υπηρεσία, την οποιαδήποτε παραβίασή του Μέλος σε σχέση με τους Όρους ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων κάποιου άλλου, είτε είναι εγγεγραμμένος χρήστης είτε όχι. Το Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειές του κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, των δαπανών για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Δημιουργία λογαριασμού Μέλους, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια

Μόλις γίνετε μέλος της Υπηρεσίας, αποκτάτε ένα λογαριασμό και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι εάν δεν διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Επιπλέον, το Μέλος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για οποιεσδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο λογαριασμό του. Το Μέλος μπορείτε να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του ανά πάσα στιγμή. Μπορεί επίσης να ορίσει έναν νέο λογαριασμό και να ζητήσει να κλείσει ένα παλιό εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες με άλλα μέλη της Υπηρεσίας όπως για παράδειγμα παραγγελίες ή αγορές.

Το Μέλος συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το metabook για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας που είναι γνωστή σε σε αυτό.

Άδεια και πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Το metabook παραχωρεί στο Μέλος του μια περιορισμένη άδεια για να αποκτήσει πρόσβαση και να κάνει προσωπική χρήση αυτού του Ιστότοπου και όχι για να κάνει λήψη (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων που γίνονται έτσι κι αλλιώς από τον φυλλομετρητή του υπολογιστή του) ή να τον τροποποιήσει συνολικά ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός εάν υπάρχει ρητή γραπτή συγκατάθεση από το metabook. Αυτή η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της. Απαγορεύεται κάθε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρίσεων, προϊόντων, περιγραφών ή τιμών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, κάθε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου τρίτου μέρους. ή οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων (data mining), ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του metabook.

Συμπεριφορά Μελών

Το κάθε Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο και τις αλληλεπιδράσεις του με τα άλλα Μέλη μέσω της Υπηρεσίας. Η χρήση της Υπηρεσίας από το Μέλος υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

Δεν επιτρέπεται από το Μέλος καμία ανάρμοστη ή προσβλητική συμπεριφορά οι οποία μπορεί να θίξει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιο άλλο Μέλος του metabook. Αν κάποιο Μέλος παραβεί αυτόν τον κανόνα, θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση και δεν θα του επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας ακόμα και αν ανοίξει νέο λογαριασμό.

Το Μέλος συμφωνεί: (1) να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της χώρας του σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων που εξάγονται από την χώρα του μέσω της Υπηρεσίας, (2) να μην χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για παράνομους σκοπούς, (3) να μην παρεμβαίνει ή να διακόπτει τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία και (4) να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες των δικτύων που συνδέονται με την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για την αποστολή και λήψη ορισμένων μηνυμάτων. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά των Μελών υπόκειται στους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Διαδικτύου. Το Μέλος δεν θα χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία καταχρηστικά για να στέλνει ηλεκτρονική αλληλογραφία χωρίς λόγο, να αποστέλλει ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ή να περιλαμβάνει emails άλλων Μελών σε λίστες διανομής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αν δεν έχει λάβει συγκεκριμένη άδεια για μια τέτοια διαδικασία.

Το Μέλος συμφωνεί να μην μεταδίδει μέσω της Υπηρεσίας οποιοδήποτε παράνομο, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, καταχρηστικό, απειλητικό ή επιβλαβές υλικό οποιουδήποτε είδους ή φύσης. Το Μέλος συμφωνεί επίσης να μην διαβιβάζει κανένα υλικό που να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελέσει ποινικό αδίκημα, να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό. Απαγορεύεται στο Μέλος κάθε προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απαγορεύεται στο Μέλος να αποκτά πρόσβαση σε κάποιον άλλο υπολογιστή με τη βοήθεια της Υπρεσίας.

Το metabook μπορεί να ελέγξει τη δραστηριότητα του λογαριασμού του Μέλους, όπως ιδιωτικά μηνύματα, στοιχεία λογαριασμού και σελίδες παραγγελιών, όταν λάβει παράπονα από άλλα Μέλη. Επιπλέον, το metabook μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τερματίσει αμέσως την πρόσβαση στην Υπηρεσία, εφόσον η συμπεριφορά του Μέλους δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των Όρων. Παραδείγματα συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσουν σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού περιλαμβάνουν: εισαγωγή ψευδεπίγραφων πληροφοριών στην υπηρεσία του metabook, προκειμένου να παρακαμφθούν ή παραβιαστούν οι βάσεις δεδομένων του metabook ή οι αρχές του εμπορίου συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το άνοιγμα νέων λογαριασμών χρήστη μετά την απαγόρευση του αρχικού λογαριασμού κλπ.

Ειδοποιήσεις - Ενημερώσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις προς ένα μέρος πρέπει να γίνονται γραπτώς και να γίνονται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με συμβατικό ταχυδρομείο. Το metabook μπορεί να μεταδίδει ειδοποιήσεις ή μηνύματα μέσω της Υπηρεσίας για να ενημερώνει το Μέλος για αλλαγές στους Όρους, την Υπηρεσία ή άλλα σημαντικά θέματα. Οι εκπομπές αυτές αποτελούν ειδοποίηση προς το Μέλος.

Τερματισμός λογαριασμού Μέλους

Το Μέλος συμφωνεί ότι το metabook, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να τερματίσει τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό του Μέλους και να αφαιρέσει ή να απορρίψει οποιοδήποτε περιεχόμενο εντός της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό, της μη χρήσης της υπηρεσίας ή αν το metabook διαπιστώσει πως το Μέλος έχει παραβιάσει ή ενεργήσει ασυμβίβαστα με το γράμμα ή το πνεύμα των Όρων. Το Μέλος συμφωνεί ότι ο τερματισμός της πρόσβασης του στην Υπηρεσία βάσει οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το metabook μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει αμέσως το λογαριασμό του Μέλους στην Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε ή όλες τις σχετικές με το Μέλος πληροφορίες και αρχεία. Το metabook διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοια αρχεία πληροφορίες ή και την Υπηρεσία αυτή καθαυτή. Το Μέλος συμφωνεί ότι το metabook δεν θα λογοδοτήσει στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο για την οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής του Μέλους στην Υπηρεσία. Για τους λογαριασμούς που τερματίζονται το metabook δεν έχει καμία υποχρέωση οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη.

Σε περίπτωση που το Μέλος αντιταχθεί σε οποιοσδήποτε όρο ή προϋποθέσεις των Όρων ή σε οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις των Όρων ή δεν μείνει ικανοποιημένος με την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, τότε η μόνη προσφυγή του Μέλους είναι η άμεση διακοπή της χρήσης της Υπηρεσίας.

Με τον τερματισμό της Υπηρεσίας, το δικαίωμα του Μέλους να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και το Λογισμικό παύει αμέσως. Το Μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα και το metabook δεν θα έχει καμία υποχρέωση στη συνέχεια να διαβιβάσει τυχόν μη αναγνωσμένα ή μη απεσταλμένα μηνύματα σε κάποιο άλλο Μέλος της Ιστοσελίδας ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Σύνδεσμοι εκτός της Ιστοσελίδας

Η Υπηρεσία ή τα σχετικά τρίτα μέρη ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή πόρους. Επειδή το metabook δεν έχει κανέναν έλεγχο σε τέτοιες ιστοσελίδες και πόρους και το Μέλος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το metabook δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών τοποθεσιών ή πόρων και δεν υποστηρίζει και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλα υλικά που διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες ή πόρους. Το Μέλος επίσης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το metabook δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθό ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κάθε τέτοιο ιστοσελίδα ή πόρο.

Αποποίηση εγγυήσεων

Το Μέλος συμφωνεί ρητά ότι:

 • Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με δικής του ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται σε μια βάση “ως έχει” και “ως είναι διαθέσιμη”. Το metabook Ρητά αποποιείται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.
 • Το metabook δεν εγγυάται ότι:
  • Η Υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Μέλους
  • Η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα
  • Τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την υπηρεσία θα είναι ακριβή αξιόπιστα
  • Η ποιότητα των προϊόντων των υπηρεσιών, των πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζονται ή αποκτώνται από το Μέλος μέσω της υπηρεσίας θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Μέλους και
  • Τυχόντα λάθη στο λογισμικό θα διορθωθούν.
 • Τυχόν υλικό το οποίο θα αποκτηθεί ή κατεβεί ή άλλως προκύψει από τη χρήση της υπηρεσίας γίνεται κατά κρίση και ευθύνη του Μέλους και πως το Μέλος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή του Μέλους ή απώλεια δεδομένων ή άλλη ευθύνη προκύψει.
 • Καμία συμβουλή ή πληροφορία προφορική ή γραπτή που προκύπτει από το metabook ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε Εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους Όρους χρήσης
 • Το metabook δεν προωθεί ή αποδέχεται οποιεσδήποτε ιδέες ή μηνύματα που περιέχονται στο υλικό το οποίο αναφέρεται στην Υπηρεσία.

Περιορισμός ευθύνης

Το Μέλος συμφωνεί ρητά ότι το metabook δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμη και αν το metabook έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών) ως αποτέλεσμα:

 • Της χρήσης ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας
 • Το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες, ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή ληφθέντων μηνυμάτων ή συναλλαγές που εισάγονται μέσω ή από την Υπηρεσία
 • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλαγή των μεταδόσεων ή των δεδομένων του Μέλους
 • Δηλώσεις ή συμπεριφορές οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην Υπηρεσία ή
 • Οποιαδήποτε άλλους λόγους σχετικούς με την υπηρεσία

Παραβιάσεις

Το Μέλος είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε παραβιάση των όρων χρήσης της υπηρεσίας, στέλνοντας email στο compliance@metabook.gr. Για την επιτάχυνση της επεξεργασία της αναφοράς, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση.

Η μεταπώληση βιβλίων από ιδιώτες προστατεύεται από το “δόγμα πρώτης πώλησης” (First Sale Doctrine). Ως κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, έχετε μόνο το δικαίωμα να εμποδίζετε τους άλλους να αντιγράφουν και να διανέμουν (δωρεάν ή με κέρδος) αντίγραφα έργου που καλύπτεται από έγκυρα πνευματικά δικαιώματα. Με τις πωλήσεις στο metabook, δεν υπάρχει και δεν υπήρξε αντιγραφή και επομένως δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ παραβίαση.

Παραρτήματα

Το παρόν συμπληρώνεται και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των παρακάτω κειμένων: