ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 1,00 € με Box Now + metabook έως 31/12. Αγόρασε τώρα

Κανόνες marketplace


Οι κανόνες marketplace αποτελούν επέκταση των γενικών όρων χρήσης της πλατφόρμας του metabook.gr και απευθύνονται στα μέλη τα οποία διαθέτουν τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα και θέλουν να δέχονται πληρωμές με κάρτα ή κάποιον άλλο τρόπο o οποίος παρέχεται μέσω της πλατφόρμας του marketplace. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον ιστότοπο metabook.gr έχει συνάψει ειδική σύμβαση με ίδρυμα πληρωμών νομίμως αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4537/2018 και την ΠΔΤΕ 2628/30.09.2010, ως ισχύουν σήμερα.

1. Πιστοποίηση πωλητή

Προκειμένου το μέλος να μπορεί να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα marketplace θα πρέπει πρώτα να παρέχει αλλά και να επικαιροποιεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία του ζητούνται μέσω ειδικής φόρμας στην πλατφόρμα. Το μέλος συμφωνεί πως τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται και ελέγχονται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο marketplace. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τις επιπλέον αυτές πληροφορίες για να επικοινωνήσει με το μέλος αν χρειαστεί για παράδειγμα τηλεφωνικά ή με αλληλογραφία.

2. Διαδικασία παραγγελίας

Ο αγοραστής κάνει την πληρωμή μέσω του ειδικού κουμπιού που παρέχεται στο metabook.gr για την πληρωμή μέσω marketplace. Μόλις γίνει η πληρωμή ο πωλητής ενημερώνεται άμεσα. Τα χρήματα της παραγγελίας είναι δεσμευμένα μέχρι η παραγγελία να ολοκληρωθεί.

  • Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα εισπράττει όλα τα ποσά που αφορούν πωλήσεις του marketplace και θα διατηρεί τα κεφάλαια στον λογαριασμό του.
  • Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα προβαίνει επιπλέον στην εκκαθάριση των πληρωμών/επιστροφών προς τρίτους, πωλητές και αγοραστές

Συνεπώς το metabook δεν διατηρεί κεφάλαια τα οποία αφορούν παραγγελίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τα κεφάλαια αυτά βρίσκονται μέχρι την ολοκλήρωση αλλά και μέχρι την εκκαθάρισή τους στον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

3. Ολοκλήρωση παραγγελίας

Ολοκληρωμένη παραγγελία δεκτική πληρωμής (ληξιπρόθεσμη και απαιτητή) ορίζεται αυτή για την οποία έχει γίνει αποστολή από τον πωλητή και:

  • Ο αγοραστής έχει δηλώσει μέσα από την παραγγελία πως την έχει παραλάβει και επίσης μετά την παραλαβή αυτή, έχουν περάσει 7 μέρες -μία εβδομάδα- χωρίς παράπονο από μέρους του αγοραστή.
  • Ο αγοραστής δεν έχει προβεί σε ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραλαβής, αλλά έχουν παρέλθει 21 ημέρες -3 εβδομάδες- από την αποστολή της παραγγελίας.

4. Επιστροφές

Αν μία παραγγελία δεν ολοκληρωθεί ή αν ο αγοραστής, σύμφωνα με τους όρους επιστροφών έτσι όπως περιγράφονται στους όρους αγοραστή, ζητήσει επιστροφή τότε τα χρήματα επιστρέφονται χωρίς καμία επιβάρυνση ούτε για τον ίδιο αλλά ούτε και για τον πωλητή. Ο πωλητής θα πρέπει να αποδέχεται τα αιτήματα υπαναχώρησης. Η επιστροφή των χρημάτων θα λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά μέσω του αδειοδοτημένου Ιδρύματος Πληρωμών,

5. Προμήθεια Υπηρεσίας

Ο πωλητής θα καταβάλει προμήθεια στο metabook ανά εκτελεσθείσα πώληση που πραγματοποιείται μέσω του metabook, σύμφωνα με τα ποσοστά προμήθειας που ορίζονται στην Πλατφόρμα και τα οποία δύνανται να μεταβληθούν. Τυχόν αναθεωρημένα ποσοστά Προμήθειας θα ισχύουν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκαν. Η οφειλόμενη προς το marketplace προμήθεια κατά τα ανωτέρω καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή όταν μια παραγγελία θεωρείται «Ολοκληρωμένη».

6. Εκκαθάριση πληρωμών προς πωλητή

Η είσπραξη και εκκαθάριση των χρημάτων που αφορούν τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του marketplace από τον πωλητή, θα γίνεται από Ίδρυμα Πληρωμών. Ρητά συμφωνείται ότι η εκκαθάριση των κεφαλαίων θα λαμβάνει χώρα περιοδικά και ειδικότερα την πρώτη εργάσιμη μετά τις 15 κάθε μήνα για τις παραγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί τον προηγούμενο μήνα, για τις οποίες ο πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι δημιουργείται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή απαίτησή του. Το ίδρυμα Πληρωμών θα προβαίνει σε εκκαθάριση των χρημάτων βάσει της περιοδικής ενημέρωσης που θα λαμβάνει από το marketplace, προερχόμενη από τις πληροφορίες της πλατφόρμας, στην οποία πρόσβαση έχουν τόσο το marketplace, όσο και ο πωλητής προς πληροφόρηση και επιβεβαίωση των συναλλαγών τους.

7. Δικαίωμα Συμψηφισμού.

Το marketplace και ο πωλητης αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το marketplace έχει το δικαίωμα συμψηφισμού οποιωνδήποτε πληρωμών που οφείλονται στον πωλητή. Το marketplace μπορεί να εξοφληθεί για οποιεσδήποτε οφειλές του πωλητή προς αυτό μειώνοντας τις μελλοντικές πληρωμές προς τον πωλητή, αντιστρέφοντας οποιεσδήποτε πιστώσεις στο λογαριασμό του πωλητή επιδιώκοντας την εξόφλησή από τον πωλητή με οποιαδήποτε νόμιμα μέσα. Ο πωλητής εξουσιοδοτεί με το παρόν το marketplace να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για τις χρεώσεις και τις πιστώσεις προς και από τον πωλητή.

Παράρτημα (κανόνες everypay.gr)

Με την εγγραφή στο Marketplace του metabook.gr πέραν της δέσμευσης σας στους παρόντες όρους, σχετικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών αποδέχεστε και τα ακόλουθα:

Η εταιρεία digital simply στην οποία ανήκει το metabook.gr έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 με το νομίμως αδειοδοτημένο (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Πληρωμών με την επωνυμία «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αθήνα, Καρνεάδου 25-29, ΑΦΜ 800509341 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ info@everypay.gr).

Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε στη δέσμευση και συμμόρφωση σας και με τους Όρους Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών του Συστήματος Everypay, προκειμένου να λαμβάνετε υπηρεσίες πληρωμών με βάση τη Σύμβαση Πλαίσιο. Οι όροι αυτοί είναι αναρτημένοι στο https://www.everypay.gr/terms-and-conditions/ και περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα για την ενημέρωση σας, κατά τα άρθρα 50 έως και 58 του ν 4537/2018 και είναι διαθέσιμοι για αποθήκευση σε σταθερό μέσο κατά το άρθρο 53.

Πέρα από τα ανωτέρω, αποδέχεστε ότι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πληρωμών η εταιρεία και η Everypay ενδέχεται να ανταλλάξουμε προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών σας. Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων από την Everypay γίνεται με ασφάλεια και με βάση την Πολιτική Απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Everypay https://www.everypay.gr/privacy/.

Η τιμολόγηση σας για την χρήση των υπηρεσιών πληρωμών εξαρτάται από την συμφωνία μεταξύ του Marketplace και εσάς. Οι χρεώσεις της Everypay για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα της (www.everypay.gr).