Penguin Readers, Level 4

Penguin Readers, Level 4
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

펭귄 리더스(Penguin Readers) 시리즈는 세계적으로 유명한 교육 출판사인 롱맨과 공동으로 고안한 이해하기 쉬운 텍스트로 짜여져 있다. 단계별 눈높이에 맞춘 접근법을 통해 책을 읽는 즐거움을 선사하고 있다. 각 권마다 소개(Introduction)와 폭넓은 Activity 문제를 제공하여 이야기 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 배려하였다. 총 7단계.

이번 교재는 「펠리칸 브리프(The Pelican Brief)」로, 중상위 단계인 Level 5(2,300 Words)에 해당한다. 워싱턴에서, 대법관 두 명이 살해된다. 목격자는 미모의 법학도인 다비 쇼(Darby Shaw) 뿐이다. 그녀는 음모를 파헤치고 싶어하지만... 다비는 고위 권력층에 맞서 자신이 옳다는 것을 밝힐 때까지 살아 남을 수 있을까? (Paperback/영어원서/챕터북/가로 12.9cm x 세로 19.8cm)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.