Μεταξύ Ουρανού και Γης

Μεταξύ Ουρανού και Γης
Μη διαθέσιμο
Το θέλουν 2 metabookers
Περιγραφή

Ένα από τα καλύτερα βιβλία για τη γνωριμία του μοναδικού στον κόσμο μοναχικού, πνευματικού κέντρου, του Αγίου Όρους και ο απαραίτητος συνέκδημος του προσκυνητή, με πλήθος εικόνων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος εκδοτών 5

Λίγα λόγια για την Ζ ` Έκδοση 7

«Πύλη του Ουρανού» 11

«Ως βότρυς πλήρης ζωής» 15

«Ο Σκητιώτης Καλλίνικος» 19

Η πτώσις δόγμα πίστεως 23

Αποφατικαί νοεραί αναβάσεις 27

Ο εραστής νους και ο ερώμενος Θεός 31

Υπό τα βλέμμα της Πορταϊτίσσης 35

«ΙΙοιήσωμεν σκηνάς δύο... » 41

«.. Ων ουκ ην άξιος ο κόσμος» 45

Σιωπηλός ύμνος του ωραίου 48

Ησυχία και Μοναχισμός 52

Άγιος Αντώνιος και Κοινωνικότης 56

Ημείς και ο πλησίον 61

«Οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς; » 66

«Άνευ ησυχίας αδύνατον καθαρθήναι» 72

Αι εντολαί εδόθησαν προς θέωσιν 77

Οι μοναχοί και το φυσικόν κάλλος 85

Η μεταφυσική του ωραίου. 89

Το Κάλλος εν τω Χριστιανισμώ 93

«Των επουρανίων αντίτυπος σκηνή» 97

Ο Γέρων θεόληπτος. 101

«Ηττήθην από τον Χριστόν» 106

«Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν» 110

Μάρκος ο ασκητής και τα «έργα» 115

Πίστις και αγάπη 119

«Κατέλιπον τας εν άστει διατριβάς» 123

«Τον Ιησούν απαιτεί η καρδία ημών» 130

«Ουδέν γλυκύτερον προσευχής» 135

Κιβωτός πίστεως και έθνους 139

«Ω Κύριε, ανήσυχος είναι η ψυχή μας» 144

Ιδιότυπα εκμαγεία των θρησκειών 148

Προσεγγίζομεν το θείον «αγνώστως» 153

Αρεοπαγιτικών απολογητική 159

Ορθόδοξος Μυστικισμός και Νεοπλατωνισμός 164

«Μόνος, ή θηρίον ή Θεός» 170

«Κήρυκες της ερχόμενης βασιλείας» 177

Ο φίλος μου ερημίτης Νικόδημος 181

«Οι τύποι των ήλων» 185

«... εάν τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν» 189

Η «αυτοβιογραφία».. 194

«Απολαύω της αγάπης Σου και της ωραιότητός Σου» 198

«Υπωπιάζω μου την σάρκα... » 202

«Άγγελος ελαύνων επί θηρίου» 207

«Ο πίπτων ηθικώς πίπτει και κατά τας ιδέας» 211

Μυστικιστικά στοιχεία 216

Αγιοριειτικός Μυστικισμός 220

Τα πλαίσια του Μυστικισμού 225

Κάθαρσις και Θαβώριον φως 229

Μυστικής ενώσεως δύναμις 233

«Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν» 238

«Ενταύθα Χριστός ο της ερήμου φίλος» 241

«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία» 244

«Η ορθοδοξία κατ` ουσίαν Μοναστική» 249

«... της των αγγέλων παραψαύοντες αθλίας» 254

Ελευθερία και περιορισμοί 259

Γενική εποπτεία του Μοναχισμού 263

Ο Μοναχισμός εν τη στρατευομένη Εκκλησία 268

Πίναξ κυριωτέρων εικόνων 273

Πίναξ περιεχομένων 277

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.