ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Τιμή από
20,00 €
Εξαντλημένο στα βιβλιοπωλεία
Τελευταίο κομμάτι
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Το θέλει 1 metabooker
Περιγραφή

Η παρούσα δεκάτη πέμπτη έκδοση των «ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2012» είναι πλήρως αναθεωρημένη, συμπληρωμένη και συγχρονισμένη με τις πολλές αλλαγές που επήλθαν στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια και κυρίως με τους νόμους 3604/2007, 3697/2008, 3746/2009, 3765/2009, 3873/2010 και τους φορολογικούς νόμους 3842/2010 και 3943/2011, καθώς και με τον πρόσφατο Ν. 4072/2012.

Ομοίως, και το κείμενο του Κ.Ν. 2190/20 είναι πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επέφεραν οι σχετικοί νόμοι μέχρι τα μέσα του 2012 και καταχωρείται ολόκληρο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο τέλος του παρόντος τόμου.

Στη νέα έκδοση έχουν, επίσης, ληφθεί υπόψη και όλες οι αλλαγές που επέρχονται σε δύο σοβαρούς τομείς:

Πρώτον στη σύσταση, έναρξη λειτουργίας και παρακολούθηση, μέσω του Γ.Ε.ΜΗ., των ανωνύμων εταιρειών. Ο Ν. 3853/2010 προβλέπει ότι η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και η συγκέντρωση όλων των στοιχείων για την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας γίνεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφος). Ο ίδιος νόμος τροποποιεί και το Ν. 3419/2005, με τον οποίο συστήθηκε το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), όπου προβλέπεται να καταχωρούνται όλες οι εταιρείες (βλ. κείμενα άνω νόμων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII).

Δεύτερον στη λειτουργία των νομαρχιακών υπηρεσιών Ανωνύμων Εταιρειών, όπου ετηρείτο το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και παρακολοθούνται οι μεταβολές του καταστατικού, αλλά και ο φάκελλος κάθε ανώνυμης εταιρείας (ισολογισμοί, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, διοικητικά συμβούλια κ.λπ.). Ο Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») κατάργησε τις Νομαρχίες, αλλά οι διάφορες υπηρεσίες αυτών περιήλθαν στις Περιφέρειες.

Περιλαμβάνονται ακόμα στον τόμο αυτό οι διατάξεις των άρθρων 16-21 του Ν. 3697/2008 για την πρόσθετη φορολόγηση των μερισμάτων και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με συντελεστή 10%. (Βλ. σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο Πολ. 1180/2008 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI, στο τέλος τον παρόντος τόμου). Η ρύθμιση αυτή ίσχυσε από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2010. Για τα διανεμόμενα κέρδη από 1/1/2011 ο συντελεστής του παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη είναι 21% και από 1/1/2012 ανέρχεται σε 25%, πέραν της φορολογίας του συνόλου των κερδών της εταιρείας με συντελεστή 20%.

Τέλος, περιλαμβάνονται οι αλλαγές που επήλθαν με τον πολύ πρόσφατο νόμο 4072/2012 (άρθρο 232), όσον αφορά τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εκτός του Φ.Ε.Κ. της προσκλήσεως σε γεν. συνέλευση και του ισολογισμού της Α.Ε. Οι ανώνυμες εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό με 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεούνται να δημοσιεύσουν πρόσκληση και ισολογισμό σε όλες τις εφημερίδες, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. Για τους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31/12/2011 υπάρχει υποχρέωση δημοσιεύσεως μόνο στο Φ.Ε.Κ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.

Στην έκδοση αυτή δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λογιστική αντιμετώπιση των βασικών θεμάτων των ανωνύμων εταιρειών (όπως είναι η σύσταση, η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, η αύξηση, μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, ο σχηματισμός, η επένδυση και η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών κ.λπ.), γι" αυτό περιελήφθηκαν πολλά παραδείγματα με πλήρεις λογιστικές εγγραφές.

Επίσης, υπάρχουν υποδείγματα καταστατικού Α.Ε., πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων, καθώς και άλλων εγγράφων για τα τρέχοντα θέματα των ανωνύμων εταιρειών. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Με γνωστά μεταφορικά
20,00 € Σαν καινούριο
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 20€.
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις.
Πληρωμή με Εθνική Τράπεζα.
Παράδοση με ΕΛΤΑ, Χέρι με χέρι και Γενική Ταχυδρομική.
Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία
Όροι παράδοσης
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.