ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μη διαθέσιμο
Το θέλουν 3 metabookers
Περιγραφή

Η Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων ασχολείται με τις επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών και με τους τρόπους χρηματοδότησής τους. Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και χρεογράφων, η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου, η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, η μερισματική πολιτική, η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η χρήση των παραγώγων στις εταιρικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων.

Το βιβλίο προέρχεται από σημειώσεις παραδόσεων κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα βιβλίο που να συμπληρώνει την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία της Χρηματοοικονομικής Επιχειρήσεων, να παρουσιάζει συνοπτικά τη θεωρία και ταυτόχρονα να παρέχει τις πιο σημαντικές πρακτικές εφαρμογές. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν μια εισαγωγή στο αντικείμενο. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.