Word, Access, Excel, VBA

Word, Access, Excel, VBA
Μη διαθέσιμο
Το θέλει 1 metabooker
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος προσεγγίζεται η ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας στις οργανώσεις και τα συναφή με την παραγωγικότητα ζητήματα, καθώς και τα τρία βασικά συστήματα στήριξης της εργασίας στο γραφείο: η επεξεργασία κειμένου, τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και οι βάσεις δεδομένων, και η στήριξη των αποφάσεων μέσω μοντελοποίησης των προβλημάτων στον υπολογιστή. Στα τρία επόμενα μέρη παρουσιάζονται αντιστοίχως το Microsoft Word, η Microsoft Access και το Microsoft Excel, τα τρία πιο διαδεδομένα τουλάχιστον στη χώρα μας προγράμματα για το γραφείο. Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται η μακρογλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications, αποκλειστικά στα πλαίσια του Excel, του οποίου το σύστημα αντικειμένων είναι το πλέον ώριμο από τα αντίστοιχα των άλλων εφαρμογών του Microsoft Office.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.