Θέματα κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου

Θέματα κανονικού και εκκλησιαστικού δικαίου
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η έρευνα περί των υποκειμενικών στοιχείων του αδίκου κατά το Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Αρκεί να ληφθεί υπ" όψη ότι ουδεμία σχετική μελέτη υπάρχει στην ελληνική ή αλλοδαπή βιβλιογραφία για να γίνει αντιληπτό το υπάρχον επιστημονικό κενό. Τα ελάχιστα εξ άλλου περί του θέματος γραφέντα έχουν αποτύχει πλήρως τόσο μεθοδολογικώς, όσο και από πλευράς σχετικών πορισμάτων. Μεθοδολογικώς οι ασχοληθέντες με το θέμα απέτυχαν διότι υιοθέτησαν περί του αδίκου τη λεγομένη αντικειμενική θεωρία του κοινού Ποινικού Δικαίου, χωρίς να ερευνήσουν τις πηγές του Ορθοδόξου Κανονικού Δικαίου, και να διαπιστώσουν αν οι τελευταίες περιέχουν ή όχι υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.