ΨΑΛΜΟΙ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΨΑΛΜΟΙ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Τιμή από
4,99 €
Εξαντλημένο στα βιβλιοπωλεία
Τελευταίο κομμάτι
Περιγραφή

Κανένα άλλο θεόπνευστον βιβλίον, όσον το βιβλίον των Ψαλμών, δεν εχρησιμοποιείτο και δεν χρησιμοποιείται, όχι μόνον υπό των Εβραίων, αλλά και υπό των Χριστιανών. Οι Εβραίοι εις τας συναγωγάς αυτών, εις τον ναόν των, εις τας τελετάς και πανηγύρεις, εις τας οικίας των και κατά τας εις Ιερουσαλήμ ευλαβείς αποδημίας των, οικογενειακώς και ατομικώς, έκαμνον πυκνήν χρήσιν των Ψαλμών. Η χριστιανική Εκκλησία, από της ημέρας της ιδρύσεώς της και εντεύθεν, χρησιμοποιεί πλουσιώτατα τους ψαλμούς. Εις την θείαν λειτουργίαν, εις τον όρθρον, εις όλα τα μυστήρια, εις όλας τας ιεράς τελετάς προτάσσει ή εντάσσει πάντοτε ψαλμούς, εκτός των ψαλμικών στίχων, τους οποίους έχει ενσωματώσει εις τας αναρίθμητους ευχάς της. Αλλά και οι πιστοί ως άτομα χρησιμοποιούν συχνότατα είτε ως προσευχήν είτε ως ιεράν μελέτην, είτε ως ευλαβή ψυχαγωγίαν, τους Ψαλμούς. Αυτός άλλωστε ο Κύριος προς διδασκαλίαν των άλλων, εις τεκμηρίωσιν της θεότητός του και της Λυτρωτικής παρά Θεού Πατρός αποστολής του, εις τονισμόν όλων, τα οποία έπραττεν, εχρησιμοποίει Ψαλμούς, παλμικός στίχος ήτο η τελευταία φράσις, που εξήλθε από το πάντιμον στόμα του επί του σταυρού, "Πάτερ, εις χείράς σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου" (λ" 6, Λουκ. κγ" 46) [...] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Με γνωστά μεταφορικά
4,99 € Καλή κατάσταση
Σημειώσεις με μολύβι
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις.
Πληρωμή με Εθνική Τράπεζα.
Παράδοση με ΕΛΤΑ.
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.