Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος

Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος

Η προκείμενη τρίτη έκδοση του Ειδικού Μέρους, που περιλαμβάνει και επανέκδοση των αναπτύξεων για τα εγκλήματα περί τα υπομνήματα (α" έκδ. 2005), κατέστη επιβεβλημένη όχι μόνο διότι στο πεδίο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας εμφιλοχώρησε μακρά σειρά νομοθετικών μεταβολών και παρεμβάσεων που επηρέασαν εκτενώς μεγάλο αριθμό διατάξεων, αλλά και επειδή η διαμόρφωση της μέχρι τούδε νομολογίας καθώς και η εμφάνιση αξιόλογων γενικών έργων και μονογραφιών καθιστούσαν επιβεβλημένη την ενημέρωση του έργου και τον συστηματικά ενταγμένο σχολιασμό τους. Πέραν τούτων, ωστόσο, οι μετασχηματισμοί στο ευρύτερο νομοθετικό περιβάλλον (Συνθήκη της Λισαβόνας, δίκαιο ανταγωνισμού κλπ.) αλλά και οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν προκλήσεις που η δογματική του δικαίου των περιουσιακών εγκλημάτων αλλά και ο νομοθέτης δεν μπορούν ν" αντιπαρέρχονται.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται βέβαια οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία παλαιών και «κλασικών», τρόπον τινά, διατάξεων του ΠΚ για τα εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων, όπως ο ν. 3904/2010 που εισήγαγε σύστημα επιεικέστερης ποινικής μεταχείρισης αναλόγως του σταδίου στο οποίο λαμβάνει χώρα η ικανοποίηση του παθόντος (αρθρ. 384 και 406Α ΠΚ) και οι διατάξεις του αρθρ. 308Β ΚΠΔ για τη λεγόμενη «ποινική συνδιαλλαγή».

Το σύστημα αυτό συμπληρώνεται με τις διατάξεις του ν. 4312/2014 για την «απόδοση των κατασχεθέντων υπέρ του Δημοσίου», που επίσης επιτρέπουν εξαιρετικά ευμενή αντιμετώπιση των υπαιτίων περιουσιακών εγκλημάτων και στις οποίες αφιερώνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Η νέα αυτή νομοθεσία επηρέασε όχι μόνον τα μέχρι τούδε «επωφελούμενα» από τις διατάξεις περί εμπράκτου μετανοίας εγκλήματα, αλλά ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών εγκλημάτων, αφού όλα τώρα πλέον, πλην όσων εμπεριέχουν βία, απολαύουν επιεικέστερης μεταχείρισης όταν συντρέχουν οι όροι της ικανοποίησης του παθόντος, όπως ήταν ορθό και είχε επισημανθεί στην προηγούμενη έκδοση, για την αποφυγή αξιολογικών αντινομιών και άνισης μεταχείρισης. Ειδικότερα επηρέασαν τόσο την ποινική μεταχείριση της κλοπής της υπεξαίρεσης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, όσο και όλων των εγκλημάτων κατά της περιουσίας πλην της εκβίασης. [...] (Από τον πρόλογο της 3ης έκδοσης)

Περισσότερα
Εκδόσεις: Σάκκουλας Π. Ν.
Έτος: 2016
ISBN-13: 9789604205967
ISBN-10: 960420596X
Κατηγορίες: Δίκαιο
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 95,00 €
Το θέλουν: 2 metabookers
Αγγελίες με γνωστά μεταφορικά
Πολύ καλή κατάσταση
Άγραφο, ασημείωτο, με κάποιες ελάχιστες φθορές στο εξώφυλλο --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Book-assador
6
Πληρωμή με Eurobank
Παράδοση με ΕΛΤΑ, ACS και Χέρι με χέρι
Βύρωνας, Αττική
Εξοικονομείς
20,00 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
75,00 €
από 95,00 €