Ναυτιλιακή θεωρία και επιχειρηματικότητα

Ναυτιλιακή θεωρία και επιχειρηματικότητα
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να περιγράψει και να εξηγήσει, ως ένα βαθμό, πώς λειτουργεί μια ναυτιλιακή επιχείρηση μέσα στα πλαίσια των θεσμών. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε κυρίως στη φορτηγό ναυτιλιακή επιχείρηση και λιγότερο σ" αυτή που ασχολείται με την επιβατηγό ναυτιλία. Η ναυτιλιακή επιχείρηση δεν διοικείται μόνο με επίδειξη επιχειρηματικού πνεύματος. Η ναυτιλιακή επιχείρηση λειτουργεί μέσα σε πλαίσια που έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς και τοπικές ρυθμίσεις, πολλές φορές διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Η γνώση αυτών των πλαισίων θεωρείται αυτονόητη και υπό αυτή την έννοια, έχουμε μια κλασική περίπτωση διεθνούς εταιρείας, ιδιαίτερα ευαίσθητης σε κάθε αγορά και κάθε ρυθμιστικό πλαίσιο.

Από πλευράς ναυτιλιακής πρακτικής, λίγο ενδιαφέρει ο τρόπος με τον όποιο παρήχθησαν αυτοί οι κανόνες, ενώ αντιθέτως, τα μέγιστα ενδιαφέρει το τι και πώς έχει ρυθμιστεί. Η εικόνα που κανείς συναποκομίζει από την ανάγνωση αυτού του πονήματος δεν είναι η πλήρης. Η πληρότητα έχει θυσιαστεί στο βωμό της συντομίας και της απλότητας. Η πλήρης εικόνα αποκτάται σχετικά εύκολα με την αναδρομή του αναγνώστη στις πηγές και αυτό συνίσταται οσάκις συζητείται συγκεκριμένη περίπτωση που επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων.

Η ναυτιλιακή επιχείρηση πάντως είναι μια επιχείρηση διαφορετική από τις άλλες. Η ιδιαιτερότητά της δεν έγκειται μόνο στο ότι ασχολείται με πλοία, αλλά επεκτείνεται στο ότι λειτουργεί μέσα σ" ένα ιδιαίτερα αυστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο και στο ότι είναι συνεχώς υποχρεωμένη να αναζητά κοινό τρόπο συνεννόησης ανάμεσα σε δύο διαφορετικής φιλοσοφίας καθεστώτα: αυτό της στεριανής επιχείρησης, που κινείται ελεύθερα μέσα στα πλαίσια που ορίζει το σημερινό οικονομικό σύστημα και σε εκείνο του πλοίου, που έλκει την καταγωγή του από στρατιωτικού τύπου παρελθόν.

Οι δύο κόσμοι συνεργάζονται και συγκρούονται ταυτόχρονα μέσα στην εξέλιξη του χρόνου σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως αλλάζει το νομικό, το τεχνολογικό και το διοικητικό πλαίσιο της ναυτιλίας. Παρά τη συνεχή αλλαγή, λίγο πολύ σε όλα τα επίπεδα, η διαφορά στη νοοτροπία παραμένει, πέρα και πάνω από άτομα, ομάδες ή επιχειρήσεις.

Το σημείο θεώρησης αλλάζει συχνά ως προς την ποικιλία των θεσμών που πραγματεύεται, τις δεξιότητες που απαιτεί, το συνεχώς εναλλασσόμενο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και ως προς την απόσταση από το αντικείμενο. Ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δει τα πράγματα με διαφορετικές οπτικές γωνίες, δηλαδή σαν μάνατζερ, σαν οικονομολόγος, σαν ναυτικός, σαν αξιωματούχος σημαίας, σαν τεχνικός και -γιατί όχι- σαν νομικός του δημοσίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Όλα αυτά είναι αναγκαία, διότι κάπως έτσι είναι και οι προδιαγραφές για την άσκηση του δυσκολότερου ίσως, αλλά και του γοητευτικότερου, αντικειμένου σε όλη την οικονομία, δηλαδή του υψηλού επιπέδου διοικητικού στελέχους ναυτιλιακής επιχείρησης. Ευχή μας είναι η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει ερέθισμα για συζήτηση και βαθύτερη μελέτη των διεθνών θεμάτων ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση λύσεων στα καθημερινά προβλήματα της ναυτιλίας. Ένα είναι βέβαιο: όσο περισσότερο κανείς διαβάζει, τόσο περισσότερο του δημιουργείται η ανάγκη να εμπεδώσει και να επεκτείνει τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο αντικείμενο. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.