Μιγαδικές Μεταβλητές

Μιγαδικές Μεταβλητές
Συγγραφέας: Murray R. Spiegel
Εκδόσεις: Εσπι, Spiegel
Κατηγορίες: Μαθηματικά
Το θέλει: 1 metabooker
Δεν είναι διαθέσιμο