Μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση

Μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Το βιβλίο είναι διαρθρωμένο σε πέντε μέρη το κάθε ένα από τα οποία αποτελεί μία ενότητα. Έτσι στο 1ο μέρος παρατίθενται οι βασικοί ορισμοί, στο 2ο υπάρχει μια ιστορική αναδρομή, το 3ο περιλαμβάνει τα σχετικά με την ομιλία (langage) και το 4o εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στη γλώσσα (langue). Στο 5ο και τελευταίο μέρος καταγράφεται μια διεπιστημονική προσέγγιση της γλώσσας με αναφορές στην υπολογιστική γλωσσολογία και στη συνεργασία με τα μαθηματικά. Φυσικά, οποιαδήποτε πλήρης μελέτη για τη γλώσσα, όσο και σχεδόν κάθε επιστήμης, δεν μπορεί παρά να είναι διεπιστημονική, όμως αυτό που επιχειρείται σε αυτή την πρώτη προσέγγιση, είναι να αποκαλύψει στους/στις φοιτητές/τριες κάποια από τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτή τη διεπιστημονική μελέτη, τα οποία μπορεί να μην φαίνονται στην τελική παρουσίαση.

Το κάθε μέρος περιλαμβάνει έναν αριθμό μαθημάτων. Επέλεξα να διαρθρώσω το υλικό μου σε 13 μαθήματα-παραδόσεις αντί για κεφάλαια, από όπου και ο τίτλος του συγγράμματος "κατά παράδοση", επειδή θεώρησα ότι σε μια εισαγωγή που αποτείνεται σε φοιτητές/τριες η ύλη πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο χρόνο και τη γνώση, τόσο την προηγούμενη όσο και αυτή που επιθυμούμε να έχει κατακτηθεί με το πέρας του εξαμήνου. Προσωπικά θεωρώ ότι η προσαρμογή του υλικού ώστε να διδαχτεί μέσα στον περιορισμένο χρόνο μιας σειράς πανεπιστημιακών παραδόσεων-μαθημάτων βοηθάει στην καλύτερη κατανομή αυτού του υλικού. Και φυσικά, ο όρος "μάθημα" είναι πιο κοντά στην εκπαιδευτική ορολογία από ότι ο γενικότερος όρος "κεφάλαια". [...] (Από την έκδοση)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.