Λυσία Υπέρ Μαντιθέου Β΄ ενιαίου λυκείου

Λυσία Υπέρ Μαντιθέου Β΄ ενιαίου λυκείου
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο περιέχει:

-Εισαγωγή

-Κείμενο-μετάφραση

-Γλωσσικά-Γραμματικά σχόλια

-Συντακτική ανάλυση

-Νοηματική απόδοση

-Ρητορικά ήθη - Ρητορικά πάθη

-Πραγματολογικά - Ιδεολογικά - Λοιπά ερμηνευτικά

-Μορφολογικά σχόλια

-Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

-Πρόσθετες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους

-Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους

-Επίμετρο Ι: α) Χρονικές αντικαταστάσεις β) Εγκλιτικές αντικαταστάσεις

-Επίμετρο ΙΙ: Ετυμολογικά

-Επίμετρο ΙΙΙ: Συγκεντρωτική μετάφραση

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.