Κοινοτικός οικονομικός χώρος

Κοινοτικός οικονομικός χώρος
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Ο κοινοτικός οικονομικός χώρος, που ως μείζων όρος διατρέχει την ανά χείρας μελέτη, εγκλείει το σύνολο των κοινοτικών πολιτικών πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, οι οποίες, αναφερόμενες στο θεσμικό οικονομικό πρότυπο, διαμορφώνουν το ρυθμιστικό και καθοδηγητικό πλαίσιο της κοινοτικής οικονομικής διαδικασίας· δηλαδή το συνολικό πλέγμα της κοινοτικής οικονομικής τάξης που αποδίδεται με τον (αμετάφραστο στις άλλες κοινοτικές γλώσσες) γερμανικό όρο "Ordnungspolitik" ("ταξινομική πολιτική"). Ενσωματώνει πολιτικές και δράσεις, οι οποίες μαρτυρούν μία δυνάμει τελειωμένη οικονομική κατεύθυνση.

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές - που αποτελούν εν προκειμένω την ερευνητική μετάβαση από τον μείζονα όρο του "χώρου" σε αυτόν των υποκαθοριζομένων "πολιτικών" - δεν τυγχάνουν ενιαίας ρυθμιστικής υποδοχής στο ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο. Κοινοτικές πολιτικές - ενοποιημένες και ατελείς (συνοδευτικές) - διαμορφώνουν τον κοινοτικό οικονομικό χώρο μέσα από τη λειτουργική τους συναρμογή παρά τη διαφορετική θεσμική και πολιτική βαρύτητα που τις πλαισιώνει. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι πολιτικές εκείνες, οι οποίες συγκροτούν ένα ανοικτό οικονομικό "σύνταγμα" ή μία ευρωπαϊκή οικονομική τάξη που θεμελιώνεται στην οικονομία της αγοράς. Ως προφανείς προτάξεις του ευρωπαϊκού οικονομικού "συντάγματος" αναδεικνύονται στη μελέτη η εσωτερική αγορά και οι θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες, η εσωτερική αγορά και το ολοκληρωμένο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και η πολιτική ανταγωνισμού. Ως πολιτικές διορθωτικές της αγοράς προσεγγίζονται η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και η πολιτική και οι δράσεις για τις ΜΜΕ. Θέση επισφράγισης της αγοράς καταλαμβάνει στην παρούσα εργασία το κεκτημένο της σύγκλισης και η εισαγωγή του ευρώ.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.