Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός

Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η μελέτη του σύγχρονου πολιτισμού αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση. Εξετάζοντας κανείς τη σχετική βιβλιογραφία βλέπει ότι υπάρχουν ποικίλες θεωρήσεις του σύγχρονου πολιτισμού, απαισιόδοξες, υπεραισιόδοξες, κριτικές, ρεαλιστικές, αναστοχαστικές, και διάφοροι προβληματισμοί που αναφέρονται στο παρόν και το μέλλον. Μελετώντας όμως τα πραγματικά δεδομένα του μεταβαλλόμενου πολιτισμού διαπιστώνει, πρώτο, ότι τα προβλήματα της ζωής και της κοινωνίας αναγκάζουν τον άνθρωπο να βρει τρόπους να τα ξεπεράσει, δεύτερο, ότι οι αντιλήψεις, οι πρακτικές και οι δομές βαθμιαία αλλάζουν, και τρίτο, ότι ο άνθρωπος αποκτά συνεχώς νέες γνώσεις και μέσα εξαιτίας της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η σύνθεση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για τη μελέτη του σύγχρονου πολιτισμού.
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δώδεκα κείμενα που γράφηκαν τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος μνημονεύονται αρχικά διάφορες κοινωνικές θεωρίες για τον πολιτισμό και εξετάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη γένεση του μοντέρνου. Κατόπιν αναλύονται χαρακτηριστικά δεδομένα του μοντέρνου που προσδιορίζουν την πορεία του σύγχρονου πολιτισμού μέσα από τη βαθμιαία επεξεργασία, εμπέδωση και διάχυσή τους, αναφέρονται ορισμένες μεταμοντέρνες θεωρίες και εξετάζεται ο ρόλος των ιδεών του μεταμοντερνισμού. Τέλος, μελετώνται βασικά δεδομένα και προβλήματα της ύστερης νεωτερικότητας.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται διάφορα σύγχρονα ζητήματα, όπως η ειρήνη και η ανθρώπινη ανάπτυξη, οι αξίες και τα προβλήματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οι σχέσεις βιοηθικής και βιοδικαίου σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ο ρόλος της ομορφιάς και της τέχνης στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και άλλα.
Βασικό κριτήριο που διατρέχει τα κείμενα αυτά είναι η ρεαλιστική και αναστοχαστική προσέγγιση του σύγχρονου πολιτισμού σε συνδυασμό με την αναφορά σε βασικές αξίες και αρχές, όπως η ανθρώπινη ελευθερία και ανάπτυξη, ο πολιτιστικός πλουραλισμός, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.