Ιστορία του ελληνικού έθνους

Ιστορία του ελληνικού έθνους
Τιμή από
9,00 €
13,52 €
Εξοικονομείς 33% 🔥
Τελευταίο κομμάτι
Κατάσταση: Σαν καινούριο
Περιγραφή

Νυν δε ερχόμεθα εις πολύ σπουδαιότερα γεγονότα. Ο αναγνώστης ηξεύρει ήδη πως είχον τα κατά την Ανατολήν πράγματα περί το 1330 έτος και τις ήτο κατά τους χρόνους τούτους η αμοιβαία θέσις των Φράγκων, των ημετέρων και των Τούρκων. Εκ των Τούρκων, οίτινες κατείχον το πλείστον της Μικράς Ασίας διηρημένοι εις ηγεμονίας πολλάς, οι Οσμανίδαι εφαίνοντο οι ασθενέστεροι, διότι δεν είχον καταλάβει έτι ειμή το μεσημβρινόν της Βιθυνίας μέρος έτι δε μικροτέρου λόγου άξιοι παρίσταντο συγκρινόμενοι προς τους εν Κωνσταντινουπόλει βασιλείς, οίτινες εξηκολούθουν κυριαρχούντες των παραλίων της Μικράς Ασίας, ικανών νήσων, ολοκλήρου της Θράκης και της Μακεδονίας, μέρους της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και ήσαν οι Οσμανίδαι ουδέν ήττον υποδεέστεροι των Φράγκων, οίτινες δεν είχον παύσει έτι δεσπόζοντες των πλείστων μεσημβρινωτέρων χωρών της Ελλάδος και των πλείστων νήσων, μάλιστα δε των μεγαλητέρων. Και όμως οι ευάριθμοι εκείνοι Οσμανίδαι κατέβαλον μετ" ου πολύ τους τε άρχοντας του Βυζαντίου και τους Φράγκους και τους ιδίους εαυτών ομοθρήσκους, ιδρύσαντες επί των ερειπίων όλων αυτών των συναγωνιστών το μόνον διαρκές κράτος, όπερ προέκυψεν εν τη Ανατολή μετά την πτώσιν του ημετέρου. Το ιστορικόν τούτο φαινόμενον δέον να εξηγηθή. [...] (Από την έκδοση)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Με γνωστά μεταφορικά
9,00 € Σαν καινούριο
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις.
Πληρωμή με Κάρτα, Alpha Bank, Revolut και Τράπεζα Πειραιώς.
Παράδοση με ΕΛΤΑ, Χέρι με χέρι και ΕΛΤΑ Courier.
Πυλαια, Κεντρική Μακεδονία
Όροι παράδοσης
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.