ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Μη διαθέσιμο
Το θέλουν 6 metabookers
Περιγραφή

"Εγένοντο, λέγει το απόκρυφον Βιβλίον του Ενώχ, Άγγελοι πεσόντες εκ του ουρανού, διότι ηγάπησαν τας θυγατέρας της Γης. Κατ" εκείνας τας ημέρας, όταν οι υιοί των ανθρώπων επολλαπλασιάσθηκαν, εγεννήθησαν θυγατέρες εξαιρετικού κάλλους. Και όταν οι Άγγελοι, οι υιοί του ουρανού, είδον αυτάς, κατελήφθησαν εξ έρωτος και έλεγον προς αλλήλους: Εκλέξωμεν συζύγους εκ του γένους των ανθρώπων και γεννήσωμεν τέκνα.

Τότε ο αρχηγός αυτών Σαμυάσα είπεν αυτοίς: Ίσως δεν θα έχετε το θάρρος να φέρητε εις πέρας την απόφασίν σας και θα είμαι τότε ο μόνος υπεύθυνος της πτώσεώς σας.

Εκείνοι όμως απήντησαν: Ορκιζόμεθα να μη μεταμεληθώμεν και να φέρωμεν εις πέρας την προθεσίν μας. [...] (Από την έκδοση)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.