Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η εκπαίδευσις ευρίσκεται κατά τα τελευταία έτη, κατά τρόπον ολοέν και μονιμώτερον, εις το προσκήνιον του δημοσίου ενδιαφέροντος. Η κοινή γνώμη και οι φορείς της πολιτικής φαίνεται ν" αποκτούν συνεχώς και περισσοτέραν επίγνωσιν της σημασίας της εκπαιδεύσεως εις την μακροχρόνιον οικονομικήν και κοινωνικήν ανάπτυξιν της χώρας. Αναμφιβόλως, τούτο είναι αποτέλεσμα των πιέσεων αι οποίαι υπαγορεύουν αλλαγάς και προσαρμογάς προς τας δημιουργηθείσας νέας συνθήκας και ανάγκας που προκύπτουν εκ της μέχρι τούδε οικονομικής ανόδου. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.