Η εξωτερική αρμοδιότητα και η νομική θεμελίωση των εξωτερικών υποθέσεων του κράτους

Η εξωτερική αρμοδιότητα και η νομική θεμελίωση των εξωτερικών υποθέσεων του κράτους
Μη διαθέσιμο
Το θέλει 1 metabooker
Περιγραφή

Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η Εξωτερική Αρμοδιότητα. Πρόκειται για μελέτη, η οποία εντάσσεται στο ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο της θεσμικής προσέγγισης της εξωτερικής πολιτικής. Σε αντίθεση με τους συναφείς κλάδους των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής, η θεσμική προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής θέτει ως αναγκαία ερευνητική υπόθεση εργασίας ένα συντεταγμένο και κανονιστικά δομημένο σύστημα λήψης αποφάσεων.

Θεμελιώδης συνιστώσα της θεσμικής προσέγγισης είναι το Δίκαιο της Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή ο επιμέρους κλάδος του δημοσίου δικαίου, ο οποίος τυποποιεί όλο το πλέγμα των αρχών και των λειτουργιών, δια των οποίων ένα κράτος χαράσσει και εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική του. Η αναγωγή των σχετικών νομικών κανόνων και της ιστορικά σύγχρονης εφαρμογής τους σε ιδιαίτερο για κάθε χώρα νομικό και πολιτικό σύστημα συγκροτεί την Εξωτερική Αρμοδιότητα. Ως εκ τούτου, η Εξωτερική Αρμοδιότητα αποτελεί το καθ" ύλην γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου και των Θεσμών της Εξωτερικής Πολιτικής. Πρόκειται για ειδικότερη επιστημονική κατηγορία που κατατάσσεται στο επίπεδο της Θεωρίας και της Οργάνωσης του Κράτους.

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι Δίκαιο και Διπλωματία (Law and Diplomacy), Δίκαιο των Εξωτερικών Σχέσεων (Foreign Relations Law), Συνταγματική Διπλωματία (Constitutional Diplomacy) και ο γερμανικός όρος Εξωτερική Αρμοδιότητα (Auswartige Gewalt), τον οποίον υιοθετεί και η παρούσα μελέτη ως πλέον αντιπροσωπευτικό των σχετικών νομικών κατηγοριών. Ως ειδικότερα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναφερθούν: α) το δίκαιο της κύρωσης των διεθνών συνθηκών (treaty making law), β) το δίκαιο της κήρυξης και της διεξαγωγής του πολέμου (war power), γ) οι ειδικοί νόμοι για την οργάνωση της διπλωματίας και της διπλωματικής εκπροσώπησης, δ) το νομικό πλαίσιο για τη διάρθρωση και τη λειτουργία των Υπουργείων Εξωτερικών, καθώς και ε) η λεγόμενη κοινοβουλευτική διπλωματία. Επίσης, απόλυτα συναφές επιστημονικό πεδίο αποτελεί και ο δικαστικός έλεγχος της εξωτερικής πολιτικής (gerichtiliche Kontrolle der Aussenpolitik).

Το εκάστοτε σύστημα Εξωτερικής Αρμοδιότητας είναι βασικά ένα σύστημα διάκρισης των κρατικών λειτουργιών. Για το λόγο αυτό, το σύστημα της Εξωτερικής Αρμοδιότητας συμπυκνώνει έναν ιστορικά προσδιορισμένο συσχετισμό αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ των σχετικών με την εξωτερική πολιτική κρατικών οργάνων. Το σχετικό με την Εξωτερική Αρμοδιότητα σύστημα διάκρισης των λειτουργιών διαρθρώνεται θεσμικά στο οικείο σύστημα λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, η διερεύνηση του ως άνω συστήματος παρέχει ένα επίπεδο ανάλυσης και ερμηνείας της εξωτερικής πολιτικής.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.