Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Τιμή από
7,00 €
11,95 €
Εξοικονομείς 41% 🔥
Τελευταίο κομμάτι
Περιγραφή

Μετά την εξάντλησιν της πρώτης εκδόσεως καθώς και της δευτέρας αναθεωρημένης, προβαίνομεν ήδη εις τρίτην νέαν έκδοσιν στερεότυπον της Μεθόδου (απηλλαγμένην από τα παρεισφρήσαντα εις τας δύο πρώτας εκδοθείς τυπογραφικά λάθη) με πλήρη ανακαίνισιν του περιεχομένου της, με συμπλήρωσιν των φράσεων του καθημερινού και εμπορικού βίου, με προσθήκην όλων των εν χρήσει αγγλισμών και, το σπουδαιότερον, με την ακριβή προφοράν των λέξεων δι" απλουστάτων φωνητικών συμβόλων, τα οποία το πρώτον ήδη χρησιμοποιούνται εν Ελλάδι εις βιβλία του είδους τούτου, επί τη βάσει των πορισμάτων των διεθνούς φήμης φθογγολόγων κ. κ. W. Ripman και D. Jones, καθηγητών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Το σύστημα το οποίον ηκολούθησεν ο συγγραφεύς της νέας ταύτης εκδόσεως, έχει ως βάσιν εις τα πρώτα 30 μαθήματα το λεξιλόγιον των 850 λέξεων του «Basic way to English», βάσει των οποίων γίνεται η επεξεργασία ολοκλήρου του τυπικού της γραμματικής με απλούστατας αναλύσεις και οδηγίας.

Το εξαιρετικόν πλεονέκτημα που παρουσιάζει η όλως πρωτότυπος εργασία αυτή είναι, ότι με ελαχίστας λέξεις ο σπουδαστής κάμνει κτήμα του ολόκληρον την γραμματικήν και χειρίζεται την γλώσσαν από τα πρώτα του βήματα.

Είναι απαραίτητον να σημειωθεί, ότι με τας 850 λέξεις του «Basic» εξαντλούνται όλοι οι κανόνες οι αναφερόμενοι εις τα μέρη του λόγου και με τας από του πρώτου μαθήματος παρεμβαλλομένας πολυπληθείς ασκήσεις της ομιλούμενης γλώσσης, παρέχεται εις τον σπουδαστήν η ευχέρεια να εισέλθει εις τον μηχανισμόν όχι μόνον του γραφομένου -όπως συμβαίνει με τας ήδη υπάρχουσας μεθόδους άνευ διδασκάλου- αλλά και του ομιλουμένου λόγου.

Ακολουθούν άλλα 30 μαθήματα με πλούτον νέων λέξεων και ιδιωματισμών και με ποικιλίαν θεμάτων, αναφερομένων εις πάντα τα ζητήματα τα απασχολούντα κάθε άνθρωπον.

Ειδική μέριμνα κατεβλήθη εις την κατάστρωσιν και επεξεργασίαν θεμάτων σχετικών με εμπορικήν αλληλογραφίαν και εμπορικάς συναλλαγάς εν γένει.

Ολόκληρος η Μέθοδος περιέχει περί τας 3.000 λέξεις, αρκετάς δια τον χειρισμόν οιουδήποτε θέματος.

Πιστεύομεν ότι αι καινοτομίαι της νέας εκδόσεως, τας οποίας και παρέχομεν υπευθύνως, θέτοντες αυτάς υπό την κρίσιν των ειδικών, προσηκόντως θέλουν εκτιμηθή υπό των πολυπληθών αναγνωστών μας. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Με γνωστά μεταφορικά
7,00 € Αποδεκτή κατάσταση
Πρόκειται για την έκδοση του 1982. Έχει υπογραμμίσεις και κάποιες λίγες σχισμένες σελίδες, όχι του ουσιαστικού περιεχομένου όμως.
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 35€.
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις.
Πληρωμή με Κάρτα, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και PayPal.
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι.
Θερμη, Κεντρική Μακεδονία
Όροι παράδοσης
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.