Εργατικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο
Τιμή από
80,00 €
Τελευταίο κομμάτι
Περιγραφή

Το εργατικό δίκαιο, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνάει μια φάση εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων. Και στη χώρα μας είχαμε πρόσφατα μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας. Ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην απαίτηση για ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, η οποία, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, εμφανίζεται ολοένα εντονότερη, ενώ άλλες, στο όνομα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και αύξησης της απασχόλησης, επιφέρουν απομείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανατρέποντας βασικούς κανόνες της παραδοσιακής εργατικής νομοθεσίας. Όλες βέβαια οι μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, με συνέπεια και οι μεταρρυθμίσεις αυτές που στοχεύουν στην προώθηση των νέων, ευέλικτων μορφών απασχόλησης να χαρακτηρίζονται από ενίσχυση της ευελιξίας και υποχώρηση της ασφάλειας. Έτσι σημειώνεται μια απόκλιση από την ακολουθούμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική σύζευξης της ευελιξίας με την ασφάλεια, η οποία φοβόμαστε ότι στο εγγύς μέλλον θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, με συνέπεια τη μείωση της προστασίας των εργαζομένων απέναντι στους νέους κινδύνους που φέρνουν οι νέες μορφές απασχόλησης.

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά και η νομολογιακή εξέλιξη στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση, κατέστησαν αναγκαία την παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου, στην οποία, εκτός από τη νομολογία, αξιοποιήθηκε και η νεότερη βιβλιογραφία. Και στην έκδοση αυτή, επιδιώξαμε να δώσουμε μια πλήρη εικόνα της νομολογίας που έχει διαμορφωθεί για κάθε επιμέρους ζήτημα. Η αναφορά στη νομολογία συνοδεύεται από την απαραίτητη θεωρητική θεμελίωση αλλά και από την άσκηση κριτικής, όπου τούτο κρίθηκε σκόπιμο, επιδιώκοντας μέσα από τον κριτικό έλεγχο του νομολογιακού δικαίου το γόνιμο επιστημονικό διάλογο μεταξύ θεωρίας και πράξης. Επίσης, σε κάθε ενότητα αντιμετωπίζονται παράλληλα με τα ουσιαστικού δικαίου και ορισμένα δικονομικού δικαίου ζητήματα, εκτιμώντας ότι αυτό θα φανεί χρήσιμο για τον εφαρμοστή του δικαίου.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Αγγελίες
80,00 € Καλή κατάσταση
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι.
Αθήνα, Αττική
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.