Ελληνική βιβλική βιβλιογραφία του 20ού αιώνα 1900-1995

Ελληνική βιβλική βιβλιογραφία του 20ού αιώνα 1900-1995
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Η ραγδαία εξέλιξη των βιβλικών σπουδών κατά τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνο στον διεθνή αλλά και στον ελληνόφωνο χώρο συνοδεύεται από μια αυτονόητη βιβλιογραφική έκρηξη, η συγκέντρωση της οποίας όσο κι αν είναι έργο δυσχερές, είναι ωστόσο πολύ χρήσιμο για τους ερευνητές, ιδιαίτερα για τους νέους ερευνητές που ασχολούνται με βιβλικά θέματα.
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώσαμε την Ελληνική Βιβλική Βιβλιογραφία τον 20ου αιώνα και συγκεκριμένα των ετών 1900-1995. Παρόμοια προσπάθειά μας το 1977 περιείχε τη βιβλιογραφία μιας δεκαπενταετίας, ήτοι των ετών 1961-75, η οποία ενσωματώνεται με τις απαραίτητες συμπληρώσεις στον τόμο αυτόν. Βασικά καταγράφεται εδώ η Ορθόδοξη Ελληνική Βιβλική βιβλιογραφία, κρίθηκε όμως χρήσιμη και η καταγραφή έργων μη Ορθόδοξων συγγραφέων που είναι γραμμένα ή μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας ήταν η συγκέντρωση των επιστημονικών εργασιών και όχι των εποικοδομητικών ή ηθικοπλαστικών βιβλικών δημοσιευμάτων. Αν όμως από τον τίτλο και μόνο δεν ήταν δυνατή η εξακρίβωση του επιστημονικού χαρακτήρα κάποιας εργασίας, στην οποία δεν είχαμε άμεση πρόσβαση, ή αν αυτή θεωρήθηκε ότι βρίσκεται στα όρια μεταξύ επιστημονικής μελέτης και εκλαϊκευμένης αναπτύξεως για ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, σημειώθηκε τελικά χάρη της βιβλιογραφικής πληρότητας. Κάποιες δυσχέρειες, οφειλόμενες στους ελλιπείς για ορισμένη χρονική περίοδο καταλόγους βιβλιοθηκών καθώς και στην απουσία μερικών τόμων περιοδικών ακόμη και από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της χώρας, δεν ήταν δυνατό να ξεπεραστούν.
Αποδελτιώθηκαν τα γνωστά ελληνικά θεολογικά περιοδικά, επετηρίδες, τιμητικοί τόμοι, καθώς επίσης καταγράφηκαν και τα βιβλικά άρθρα άλλων περιοδικών, επετηρίδων και τιμητικών τόμων, όσο αυτό ήταν δυνατό. Δυσκολότερο υπήρξε το έργο της συγκεντρώσεως των τίτλων των αυτοτελών δημοσιευμάτων, για τα οποία λάβαμε υπόψη τους καταλόγους των γνωστών βιβλιοθηκών της Ελλάδας και τα διάφορα βιβλιογραφικά σημειώματα των περιοδικών καθώς και άλλα βιβλιογραφικά έργα. Οι τίτλοι αναγράφονται με τις δικές τους συντμήσεις και ο αριθμός σελίδων των αυτοτελών εργασιών σημειώνεται μόνο σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η εξακρίβωσή του. [...]
Επίσης, οι τίτλοι των ετών 1900-1990 καταγράφονται με αύξοντα αριθμό και καταχωρίζονται σε 55 ομάδες ομοειδούς περιεχομένου με αλφαβητική σειρά των συγγραφέων, όχι όμως με χρονολογική κατάταξη των έργων τους. [...]
Η βιβλιογραφία αυτή αφιερώνεται σε όσους ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα τους νέους ερευνητές, με την ευχή και την ελπίδα, [...] `να μην περιοριστεί ο επιστημονικός τους μόχθος στον ακαδημαϊκό κύκλο των ειδικών, αλλά να αποβεί ωφέλιμος και καρποφόρος για τα μέλη του εκκλησιαστικού πληρώματος`.

[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.