Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό  Δίκαιο
Μη διαθέσιμο
Το θέλουν 10 metabookers
Περιγραφή

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου (μέρη τέταρτο και πέμπτο) είναι αφιερωμένο στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην έννομη προστασία σε αυτήν. Παρουσιάζονται οι πηγές του δικαίου της ΕΕ (πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο, διεθνείς συνθήκες, ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των πηγών δικαίου της ΕΕ) και τα κύρια χαρακτηριστικά του: η αυτονομία της ενωσιακής έννομης τάξης, η άμεση ισχύς των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης και η αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ. Τέλος, παρουσιάζεται το δικαιοδοτικό σύστημα της ΕΕ (οργάνωση, σύνθεση, αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων της Ένωσης), ενώ σε ξεχωριστά κεφάλαια αναλύονται οι ευθείες προσφυγές ενώπιον του ΔΕΕ σχετικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το δίκαιο της Ένωσης και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και παραλείψεων των θεσμικών κ.λπ. οργάνων, οι αγωγές αποζημίωσης (συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης), η διαδικασία προδικαστικής παραπομπής του άρθρου 267 ΣΛΕΕ και η προσωρινή δικαστική προστασία και τα ένδικα μέσα ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης. Η εποπτεία της ύλης, η ταξινόμηση των θεμάτων και η σε βάθος ανάλυση δίνουν μια ολοκληρωτική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθιστώντας το έργο το πιο πολύτιμο βοήθημα στο είδος του για τον σύγχρονο νομικό της πράξης. (Από την παρουσίαση του εκδότη)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.