Δικανική Ψυχιατρική

Δικανική Ψυχιατρική

Σε ολόκληρο τον κόσµο, η δικανική ψυχιατρική, αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο κλάδο της ιατρικής. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι τυχαία αλλά προϊόν αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η µεταβολή της στάσης της κοινωνίας προς τον ψυχικά πάσχοντα και την αντιµετώπισή του από το ίδρυµα στην κοινότητα, η ενδεχόµενη επικινδυνότητα που συνεπάγεται µια τέτοια διαφοροποίηση, ο εντοπισµός των πιθανών θυµάτων µιας βλαπτικής συµπεριφοράς, η θεραπεία των ψυχικών τραυµάτων στις περιπτώσεις που η βλάβη δεν προληφθεί κ.ο.κ. Περισσότερο όµως απ’ όλους αυτούς τους παράγοντες, η ίδια η αύξηση της ατοµικής βίας που διαπιστώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο και η ανάγκη κατανόησης των αιτίων που την προκαλούν καθώς επίσης και η δηµιουργία µεθόδων που θα µπορούσαν να την περιορίσουν είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη θεαµατική ανάπτυξη του κλάδου αυτού. Η δικανική ψυχιατρική, αποτελεί εξειδίκευση της ψυχιατρικής µε αντικείµενο την εργασία του κλινικού σε ειδικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία, φυλακές, κλινικές βίας, κλινικές θεραπείας θυµάτων σωµατικών και σεξουαλικών εγκληµάτων και τέλος τη διενέργεια ψυχιατροδικαστικών πραγµατογνωµοσυνών για ποινικές και αστικές υποθέσεις.

1 Εισαγωγή 1

1.1 Δικανική ψυχιατρική 2

1.2 Δικανική ψυχιατρική νοσηλευτική 5

2 Θυμός, επιθετικότητα και εγκληματικότητα 7

2.1 Γενικότητες 7

2.2 Υποκείμενα συναισθήματα και συμπεριφορές 9

2.3 Νευροεπιστήμες και καταλογισμός 12

3 Ψυχιατρική των σωφρονιστικών ιδρυμάτων 17

3.1 Σωφρονισμός και ποινή 17

3.2 Η κουλτούρα της φυλακής 19

3.3 Ψυχοπαθολογία στα σωφρονιστικά ιδρύματα 20

4 Ψυχιατρικές διαταραχές και εγκληματικότητα 22

4.1 Γενικότητες 22

4.2 Ψυχιατρικά διαταραγμένοι δράστες βίαιων εγκλημάτων 23

4.3 Σχιζοφρένεια 25

4.4 Διαταραχές του θυμικού 34

4.5 Διαταραχές της προσωπικότητας 39

4.6 Νοητική υστέρηση 44

4.7 Οργανικά ψυχοσύνδρομα 49

4.8 Ειδικά σύνδρομα 53

4.9 Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 55

5 Ανθρωποκτονία 69

5.1 Γενικότητες 69

5.2 Επιδημιολογικά στοιχεία 70

5.3 Σταθεροί και ευκαιριακοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανθρωποκτονία 73

5.4 Έκθεση σε βίαια ερεθίσματα 75

5.5 Επιλογή του όπλου 75

5.6 Ψυχιατρικές απόψεις για την ανθρωποκτονία 77

5.7 Ανθρωποκτονίες με περισσότερα του ενός θύματα 79

5.8 Δράστες ανθρωποκτονιών κατά συρροή 80

5.9 Δράστες μαζικών ανθρωποκτονιών 83

5.10 Ανήλικοι δράστες μαζικών ανθρωποκτονιών 84

5.11 Δράστες ανθρωποκτονιών έξαψης 86

5.12 Δράστες λατρευτικών ανθρωποκτονιών 86

5.13 Ανθρωποκτονίες από επικίνδυνη οδήγηση 87

5.14 Ανθρωποκτονίες στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων 87

5.15 Θανατηφόρες και άλλες επιθέσεις, πλην σεξουαλικών, κατά ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 88

6 Σεξουαλικά εγκλήματα (Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας) 98

6.1 Γενικότητες 98

6.2 Επιδημιολογικά στοιχεία 99

6.3 Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων 100

6.4 Σεξουαλική κακοποίηση ενηλίκων 110

6.5 Λοιπές παραφιλικές συμπεριφορές 119

7 Ψυχοδραστικές ουσίες 121

7.1 Γενικότητες 121

7.2 Επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στην Ελλάδα 124

7.3 Παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες και εγκληματικότητα 125

7.4 Οινόπνευμα και βία 148

7.5 Άλλες διαταραχές που σχετίζονται με την εξάρτηση 156

8 Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, της περιουσίας

και κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα 161

8.1 Γενικότητες 161

8.2 Εμπρησμοί και εμπρηστές 161

8.3 Κλοπή 165

9 Επικινδυνότητα 168

9.1 Γενικότητες 168

9.2 Οι «επικίνδυνοι» ασθενείς μετά την έξοδο από το νοσηλευτικό ίδρυμα 169

9.3 Ερευνητικά δεδομένα στην εκτίμηση της επικινδυνότητας 171

9.4 Κλινικές έναντι ασφαλιστικών μεθόδων 173

9.5 Πρόβλεψη της επικινδυνότητας 174

9.6 Εκτίμηση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς 175

9.7 Εκτίμηση της δυνητικής επικινδυνότητας προς τρίτους 176

9.8 Διαχείριση της κρίσης 177

9.9 Βασική δομή μεθοδολογίας διαχείρισης κρίσης στην Ψυχιατρική 178

9.10 Παράγοντες αποτυχίας στην ακριβή πρόβλεψη της επικινδυνότητας 180

10 Στοιχεία θεραπευτικής ψυχιατρικά διαταραγμένων παραπτωματιών

και βίαιων ασθενών 184

10.1 Ενδονοσοκομειακή βία και μέθοδοι αντιμετώπισής της 184

10.2 Το περιβάλλον του νοσηλευτικού ιδρύματος 185

10.3 Ο περιορισμός ως μέθοδος αντιμετώπισης του βίαιου ασθενούς: απομόνωση και καθήλωση 186

10.4 Το προσωπικό ως περιβάλλον 189

10.5 Μεθοδολογία προσέγγισης του βίαιου ασθενούς 190

10.6 Φαρμακευτική αντιμετώπιση του βίαιου ασθενούς 192

10.7 Ηλεκτροσπασμοθεραπεία σε επείγουσες καταστάσεις 192

10.8 Γενικές αρχές φαρμακευτικής αντιμετώπισης συνδρόμων που σχετίζονται με την εκδήλωση παθολογικής βίας 194

10.9 Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του βίαιου ασθενούς 194

10.10 Ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι 194

10.11 Χορήγηση ψυχοτρόπων φαρμάκων σε σωφρονιστικά καταστήματα 199

11 Ψυχιατρική και ποινικές διαδικασίες 201

11.1 Γενικότητες 201

11.2 Ιστορική πορεία της έννοιας της ικανότητας για καταλογισμό 204

11.3 Ικανότητα για καταλογισμό 207

11.4 Επιδημιολογικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση 211

11.5 Αξιολόγηση της ψυχικής υγείας του κατηγορουμένου ως τμήμα της ποινικής διαδικασίας 212

11.6 Μεθοδολογία εκτίμησης της ικανότητας καταλογισμού 216

11.7 Δομές για την εκτίμηση της ψυχικής νόσου στους παραβατικούς πληθυσμούς. Παρούσα κατάσταση – προτάσεις 223

11.8 Ο ψυχικά διαταραγμένος δράστης μετά τη διάγνωση της νόσου 226

11.9 Μετακίνηση από τη φυλακή στο ψυχιατρείο 226

11.10 Προβλήματα σχετικά με την αξιολόγηση της ψυχικής νόσου του διαταραγμένου εγκληματία 228

11.11 Ψυχική νόσος – ποινικό σύστημα και κοινωνικό σύνολο 228

12 Ψυχολογική αυτοψία 231

12.1 Γενικότητες 231

12.2 Μεθοδολογία της ψυχολογικής αυτοψίας θύματος και δράστη 233

13 Ψυχιατρική και αστικές διαδικασίες 243

13.1 Γενικότητες 243

13.2 Ικανότητα για δικαιοπραξία 243

13.3 Συναίνεση του ασθενούς στη θεραπεία 248

13.4 Ακούσια νοσηλεία 249

13.5 Ασθενείς υποκείμενοι σε δικαστική συμπαράσταση 250

13.6 Aμέλεια στην Ψυχιατρική 251

14 Ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη 254

14.1 Πραγματογνώμονες 254

14.2 Αξιολόγηση κατηγορουμένου για παράσταση σε δίκη 255

14.3 Η ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη 264

14.4 Διαγνώσεις στην Ψυχιατροδικαστική 267

14.5 Δομή σύνταξης έκθεσης ψυχιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης 268

14.6 Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για αστικές δικαιοπραξίες 271

14.7 Πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση ατυχήματος 271

14.8 Ο πραγματογνώμονας στο δικαστήριο 272

15 Θέματα δεοντολογίας κατά την άσκηση της δικανικής ψυχιατρικής 275

15.1 Γενικότητες 275

15.2 Η ουδετερότητα του πραγματογνώμονα 277

15.3 Αντιμεταβίβαση κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση παραπτωματικών πληθυσμών 277

15.4 Το δικαίωμα στη θεραπεία 278

15.5 Ιατρικό απόρρητο 279

15.6 Πρόσβαση του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελο 280

15.7 Προβλήματα δεοντολογίας σε ειδικές περιπτώσεις 281

15.8 Γραφείο και επιτροπή προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές (σχετική νομοθεσία) 284

Βιβλιογραφία 288

Ευρετήριο 333

Περισσότερα
Εκδόσεις: Παρισιάνου Α.Ε.
Έτος: 2015
ISBN-13: 9789605830649
ISBN-10: 9605830647
Κατηγορίες: Δίκαιο, Ψυχιατρική
Τιμή στα βιβλιοπωλεία: 57,85 €
Αγγελίες με γνωστά μεταφορικά
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Bookman
372
Πληρωμή με Visa, Mastercard, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank
Παράδοση με ΕΛΤΑ, Χέρι με χέρι, ΕΛΤΑ Αντικαταβολή και ΕΛΤΑ Courier
Περιστέρι, Αττική
Εξοικονομείς
32,85 €
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 40 €
Γνωρίζεις τα μεταφορικά πριν παραγγείλεις
25,00 €
από 57,85 €
Υπόλοιπες αγγελίες
Σαν καινούριο
Δεν φέρει φθορές --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Κορομηλάς Γρηγόρης
Πληρωμή με Visa, Mastercard και Εθνική Τράπεζα
Παράδοση με ΕΛΤΑ και Χέρι με χέρι
Ίλιο, Αττική
Εξοικονομείς
33,85 €
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 50 €
24,00 €
από 57,85 €