Δίκαιο εμπορικών Εταιριών

Δίκαιο εμπορικών Εταιριών
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Στο παρόν έργο έχει γίνει μεθοδική προσπάθεια να δοθούν επακριβείς και τεκμηριωμένες αναλύσεις και απαντήσεις, με συνέπεια και πειθαρχία αναφορών σε επίκαιρη βιβλιογραφική και νομολογική τεκμηρίωση, ώστε να αποκτάται κρατούσα γνώση για τα αντίστοιχα επιστημονικά, πανεπιστημιακά θέματα, επιβεβαιωμένη απάντηση επί προβλημάτων της νομικής πράξης και της Δικηγορίας και διέξοδος-πρόταση για τις θεωρητικές, επιστημονικές ανησυχίες των μελετητών του Δικαίου των Εμπορικών Εταιριών.

Έχει συνδυαστεί θεωρητική και πρακτική νομική γνώση με τη συστηματική προσέγγιση των τελευταίων εξελίξεων του τόσο ενεργού και "ζωντανού" χώρου των εμπορικών εταιριών, με βαθιά επίγνωση της σημασίας που έχουν για την κοινωνία αλλά και το θεσμό του Δικαίου οι έννομες σχέσεις και οικονομικές, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των φορέων των εμπορικών εταιριών.

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.