ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την ανάλυση των γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων στο πεδίο του χρόνου. Η δομή και το περιεχόμενό του απευθύνονται κύρια σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ που βασικό συστατικό των σπουδών τους είναι το μάθημα των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η επιλογή της ύλης και η διδακτική προσέγγιση, είναι το καταστάλαγμα της πολυετούς διδασκαλίας του μαθήματος "Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι" του 3ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π Θράκης. Για πολλά χρόνια απετέλεσε το βασικό βιβλίο του μαθήματος αυτού και με την έννοια αυτή έχει δοκιμασθεί και ζυμωθεί στην πράξη.

Η μελέτη και η ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο πεδίο του χρόνου βασίζεται σε καταξιωμένες μεθόδους. Όμως, τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών και σε συνδυασμό με γρήγορους αριθμητικούς αλγορίθμους, η ανάλυση των κυκλωμάτων στο πεδίο του χρόνου απέκτησε πρωτεύουσα θέση. Αυτό γίνεται φανερό από τη χρήση μεθόδων όπως οι μεταβλητές κατάστασης, που επιτρέπουν, με τη βοήθεια υπολογιστή, την ανάλυση κυκλωμάτων μεγάλων διαστάσεων. Εξάλλου, η εφαρμογή παρόμοιων τεχνικών ανάλυσης έχει πλέον οδηγήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων CAD προγραμμάτων, τα οποία εκτός από τις δυνατότητες ανάλυσης που έχουν, αποτελούν και κύριο μέσο για τη σύνθεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Στην ύλη του βιβλίου έμφαση έχει δοθεί στη κατανόηση των διαφόρων μεθόδων που αναπτύσσονται. Για το σκοπό αυτό, δίδονται πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεγάλος αριθμός από τα οποία υπήρξαν θέματα εξετάσεων του μαθήματος "Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι" στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π. Θράκης. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.