Ανάλεκτα ή περί του όντως Όντος και των όντων

Ανάλεκτα ή περί του όντως Όντος και των όντων
Μη διαθέσιμο
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ανάλεκτη συλλογή οκτώ επιστημονικών εισηγήσεων, οι οποίες κατά καιρούς δημοσιοποιήθηκαν σε διάφορες ευκαιρίες. Η παρούσα έκδοση κρίθηκε σκόπιμη, προκειμένου οι υπό αναφορά εισηγήσεις να διασωθούν ενοποιημένες, αλλά και να τύχουν, ίσως, ευρύτερης ή και πληρέστερης προσέγγισης από τους ενδιαφερόμενους. Ασφαλώς, η θεματολογία των εισηγήσεων δεν παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο του συνήθους βιβλίου. Άλλωστε και ο τίτλος «Ανάλεκτα» δηλώνει την ιδιαιτερότητα του περιεχομένου των κειμένων που φιλοξενούνται. Ωστόσο, ο υπότιτλος «Περί του όντως Όντος και των όντων», εξεπίτηδες τέθηκε, ώστε να διερμηνεύει μια εσωτερική λειτουργική σχέση και συνάφεια που υπάρχει μεταξύ των εισηγήσεων. Και τούτο, γιατί, παρά την πολυμέρεια των θεμάτων, σε τελική αναφορά αυτά στοιχούν σε μια ενιαία εννοιολογική και θεολογική συνιστώσα, η οποία εκφράζει τις σχέσεις του πραγματικού Όντος, δηλαδή του ακτίστου τριαδικού Θεού, με τα κατ" επίφαση και κατά μέθεξη όντα, δηλαδή τον κτιστό κόσμο και κυρίως τον άνθρωπο.

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περισσότερα »
Λεπτομέρειες
Γράψε την αξιολόγησή σου και βοήθησε τους άλλους αναγνώστες.