Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα
Περιοχή:
Ξάνθη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός με τη C++
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός με τη C++
30,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Στοιχεία διακριτών μαθηματικών
Στοιχεία διακριτών μαθηματικών
15,00 € 38,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γραφικά και οπτικοποίηση
Γραφικά και οπτικοποίηση
20,00 € 63,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκτυα Υπολογιστών-Μια προσέγγιση από τη σκοπιά των Συστημάτων (4η Αμερικάνικη ΈΚδοση)
Δίκτυα Υπολογιστών-Μια προσέγγιση από τη σκοπιά των Συστημάτων (4η Αμερικάνικη ΈΚδοση)
70,00 € 110,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
20,00 € 45,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
10,00 € 35,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Το περιβάλλον προγραμματισμού Unix
Το περιβάλλον προγραμματισμού Unix
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργάνωση και αρχιτεκτονική των υπολογιστών
Οργάνωση και αρχιτεκτονική των υπολογιστών
40,00 € 82,45 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αλγόριθμοι σε Java
Αλγόριθμοι σε Java
25,00 € 52,24 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικά συστήματα
50,00 € 91,29 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού
Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού
40,00 € 49,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο