Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αγιοσ Παυλος, Κεντρική Μακεδονία
Άλγεβρα
Άλγεβρα
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπολογία
Τοπολογία
20,00 € 30,35 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην άλγεβρα
Εισαγωγή στην άλγεβρα
17,00 € 27,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναλυτική γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
10,00 € 20,35 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γραμμικός προγραμματισμός
Γραμμικός προγραμματισμός
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία
Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία
24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μια εισαγωγή στην άλγεβρα
Μια εισαγωγή στην άλγεβρα
20,00 € 35,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές
Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές
44,00 € 55,33 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοχαστικές μέθοδοι στις επιχειρησιακές έρευνες
Στοχαστικές μέθοδοι στις επιχειρησιακές έρευνες
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός
Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική σχετικότητα
Γενική σχετικότητα
20,00 € 24,85 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μια εισαγωγή στην άλγεβρα
Μια εισαγωγή στην άλγεβρα
20,00 € 35,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μιγαδική Ανάλυση
Μιγαδική Ανάλυση
16,00 € 27,04 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο