Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
PayPal
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Στατική,11η έκδοση
Στατική,11η έκδοση
50,00 € 67,71 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρονικά ισχύος
Ηλεκτρονικά ισχύος
34,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανώτερα μαθηματικά
Ανώτερα μαθηματικά
14,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η γλώσσα C++ σε βάθος
Η γλώσσα C++ σε βάθος
48,00 € 75,65 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιβαλλοντική Μηχανική, Ρύπανση & Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Μηχανική, Ρύπανση & Προστασία Περιβάλλοντος
18,50 € 36,31 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λεξικό ηλεκτρονικής ηλεκτρολογίας
Λεξικό ηλεκτρονικής ηλεκτρολογίας
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
20,00 € 55,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένα μαθηματικά
Εφαρμοσμένα μαθηματικά
49,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
40,00 € 90,36 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων (Μηχανοτρονική Οχημάτων 3)
Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων (Μηχανοτρονική Οχημάτων 3)
11,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακά ηλεκτρονικά
Ψηφιακά ηλεκτρονικά
46,00 € 106,32 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακή Σχεδίαση
Ψηφιακή Σχεδίαση
60,00 € 84,69 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρικές μετρήσεις
Ηλεκτρικές μετρήσεις
14,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μάνατζμεντ - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
Μάνατζμεντ - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
11,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο