Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Επενδύσεις
Επενδύσεις
55,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επενδύσεις
Επενδύσεις
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική με εφαρμογές στα οικονομικά
Στατιστική με εφαρμογές στα οικονομικά
50,00 € 52,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επενδύσεις
Επενδύσεις
60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην οικονομετρία
Εισαγωγή στην οικονομετρία
70,00 € 77,91 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης
Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Strategies and Games: Theory and Practice
Strategies and Games: Theory and Practice
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο