Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Επενδύσεις
Επενδύσεις
55,00 € 55,26 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επενδύσεις
Επενδύσεις
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική με εφαρμογές στα οικονομικά
Στατιστική με εφαρμογές στα οικονομικά
50,00 € 65,32 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επενδύσεις
Επενδύσεις
60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην οικονομετρία
Εισαγωγή στην οικονομετρία
70,00 € 111,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης
Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Strategies and Games: Theory and Practice
Strategies and Games: Theory and Practice
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο