Αξιολογήσεις χρήστη
 (2)

Αξιολόγηση Περιγραφή Ημερομηνία
Γρήγορη επικοινωνία και το βιβλίο σε άριστη κατάσταση. 23 Δεκεμβρίου 2018
Συνεπής ως προς την αποστολή και ακριβής ως προς την περιγραφή 30 Μαΐου 2018