Αξιολογήσεις χρήστη
 (2)

Αξιολόγηση Περιγραφή Ημερομηνία
Ο αγοραστής 20 ημέρες μετά την υποβολή της παραγγελίας δεν ολοκλήρωσε την παραγγελία, αντ' αυτού υπήρξε τελείως ασαφής και αργός στην ανταλλαγή των μηνυμάτων μας, για την επίλυση του όποιου προβλήματος είχε. 19 Ιουνίου 2019
Τίμιος!! 7 Σεπτεμβρίου 2018