Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Alpha Bank
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Τεχνική γεωλογία
Τεχνική γεωλογία
19,00 € 27,87 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κατασκευές από χάλυβα
Κατασκευές από χάλυβα
22,00 € 32,22 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προγραμματισμός και Οργάνωση των Έργων
Προγραμματισμός και Οργάνωση των Έργων
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Aντοχή Υλικών & Δομικών Στοιχείων
Aντοχή Υλικών & Δομικών Στοιχείων
52,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεθοδολογία και εφαρμογές τεχνικού σχεδίου
Μεθοδολογία και εφαρμογές τεχνικού σχεδίου
25,00 € 35,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
22,00 € 27,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κυκλοφοριακή τεχνική
Κυκλοφοριακή τεχνική
16,00 € 20,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός των μεταφορών
Σχεδιασμός των μεταφορών
9,00 € 11,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωδαισία Ι
Γεωδαισία Ι
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές Αρχές Γενετικής
Βασικές Αρχές Γενετικής
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνική Περιβάλλοντος
Τεχνική Περιβάλλοντος
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υδατικοί πόροι: Ι. Τεχνική Υδρολογία
Υδατικοί πόροι: Ι. Τεχνική Υδρολογία
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωδαισία ΙΙ
Γεωδαισία ΙΙ
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές
Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές
30,00 € 52,95 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο