Αξιολογήσεις χρήστη
 (3)

Αξιολόγηση Περιγραφή Ημερομηνία
Επικοινωνία μέσα σε λίγα λεπτά, άξογη συνεννόηση και παράδοση. 10 Οκτωβρίου 2018
Γρήγορη επικοινωνισ 5 Ιουλίου 2018
Γρήγορη επικοινωνία, άψογος! 16 Ιουνίου 2018