Βιβλία πωλητή
 (3)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα
Περιοχή:
Πατρα, Δυτική Ελλάδα
Τα σιτηρά των θερμών κλιμάτων
Τα σιτηρά των θερμών κλιμάτων
10,98 € 17,07 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ασφάλεια τροφίμων
Ασφάλεια τροφίμων
18,80 € 32,25 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ασφάλεια τροφίμων
Ασφάλεια τροφίμων
18,80 € 32,25 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
12,95 € 25,44 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα
11,85 € 19,88 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική και Ειδική Δενδροκομία
Γενική και Ειδική Δενδροκομία
33,55 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γενική και Ειδική Δενδροκομία
Γενική και Ειδική Δενδροκομία
33,55 €
Κατάσταση:
Καλή
Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής
Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής
11,85 € 18,09 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
21,70 € 26,33 €
Κατάσταση:
Καλή
Αγροτική πολιτική
Αγροτική πολιτική
14,88 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων
Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων
21,99 € 28,40 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
8,98 €
Κατάσταση:
Καλή
Οργανωσιακή συμπεριφορά
Οργανωσιακή συμπεριφορά
7,48 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Τα σιτηρά των θερμών κλιμάτων
Τα σιτηρά των θερμών κλιμάτων
10,98 € 17,07 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Στρατηγική των επιχειρήσεων
Στρατηγική των επιχειρήσεων
16,80 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ο οικονομικός λογισμός των γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών
Ο οικονομικός λογισμός των γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών
14,62 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
4,50 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
6,98 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διεθνής οικονομική
Διεθνής οικονομική
25,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατηγική των επιχειρήσεων
Στρατηγική των επιχειρήσεων
17,20 € 35,62 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική διοίκηση
Χρηματοοικονομική διοίκηση
8,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Ο λογιστικός σχεδιασμός, η λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)
Ο λογιστικός σχεδιασμός, η λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)
12,90 €
Κατάσταση:
Καλή
Περιηγησεις - Κάρπαθος-Κάσος Τευχος 39
Περιηγησεις - Κάρπαθος-Κάσος Τευχος 39
1,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιηγήσεις Χανιά
Περιηγήσεις Χανιά
1,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υποεκπαίδευση
Υποεκπαίδευση
4,50 € 12,60 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γνώθι το curriculum
Γνώθι το curriculum
8,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821)
Οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821)
13,80 € 31,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η θεωρία της μουσικής
Η θεωρία της μουσικής
9,98 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας
Θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γενική και ανόργανη χημεία
Γενική και ανόργανη χημεία
11,50 € 20,29 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Ανάδυση του γραμματισμού
Ανάδυση του γραμματισμού
10,98 € 15,58 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική της εκπαίδευσης
Οικονομική της εκπαίδευσης
6,98 € 10,39 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Επαγωγική στατιστική
Επαγωγική στατιστική
7,98 € 14,33 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Μεγάλα Μουσεία - Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο
Μεγάλα Μουσεία - Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο
2,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική
8,98 € 11,15 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εκπαίδευση
Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εκπαίδευση
10,98 € 19,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο