Βιβλία πωλητή
 (9)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα
Περιοχή:
Καλαμαριά, Κεντρική Μακεδονία
Φρανκεσταϊν (Ά μέρος)
Φρανκεσταϊν (Ά μέρος)
3,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πόλεμος και Ιστορία #18
Πόλεμος και Ιστορία #18
3,50 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πόλεμος και  Ιστορία #20
Πόλεμος και Ιστορία #20
3,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Ταρζάν #1
Ταρζάν #1
2,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Μϊστερ Νο #1
Μϊστερ Νο #1
3,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μϊστερ Νο, Πρώτο τέυχος (συλλεκτικό) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 411 (70)
Περιπέτεια, τεύχος 411 (70)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 411 (70), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 78
Περιπέτεια, τεύχος 78
2,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 78 (Συλλεκτικό τεύχος), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 415 (74)
Περιπέτεια, τεύχος 415 (74)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 415 (74), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 750 (93)
Περιπέτεια, τεύχος 750 (93)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 750 (93), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 817 (530)
Περιπέτεια, τεύχος 817 (530)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 817 (530), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 865 (588)
Περιπέτεια, τεύχος 865 (588)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 865 (588), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 693 (335)
Περιπέτεια, τεύχος 693 (335)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 693 (335), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 912 (635)
Περιπέτεια, τεύχος 912 (635)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 912 (635), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 589
Περιπέτεια, τεύχος 589
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 589, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 797 (490)
Περιπέτεια, τεύχος 797 (490)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 797 (490), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 495 (116)
Περιπέτεια, τεύχος 495 (116)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 495 (116), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 383 (42)
Περιπέτεια, τεύχος 383 (42)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 383(42), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 429 (88)
Περιπέτεια, τεύχος 429 (88)
1,60 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεύχος 429 (88), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 489 (110)
Περιπέτεια, τεύχος 489 (110)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 489 (110), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 413 (72)
Περιπέτεια, τεύχος 413 (72)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 413 (72), Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 688 (330)
Περιπέτεια, τεύχος 688 (330)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 688 (330), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 687 (329)
Περιπέτεια, τεύχος 687 (329)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 687 (329), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 591
Περιπέτεια, τεύχος 591
1,60 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεύχος 591, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 686 (328)
Περιπέτεια, τεύχος 686 (328)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 686(328), Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 526 (147)
Περιπέτεια, τεύχος 526 (147)
1,40 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεύχος 526 (147) -8 Ιουλίου 1993, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 641 (282)
Περιπέτεια, τεύχος 641 (282)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 641 (282) -21 Σεπτεμβρίου 1995, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 609
Περιπέτεια, τεύχος 609
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 609 - 9 Φεβρουαρίου 1994, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 533 (154)
Περιπέτεια, τεύχος 533 (154)
1,60 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεύχος 533 (154) - 26 Αυγούστου 1993, Όμπραξ, Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 645 (286)
Περιπέτεια, τεύχος 645 (286)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 645 (286) -19 Οκτωβρίου 1995, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 523 (144)
Περιπέτεια, τεύχος 523 (144)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 523 (144) -17 Ιουνίου 1993, Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 915 (638)
Περιπέτεια, τεύχος 915 (638)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 915 (638) -21 Δεκεμβρίου 2000, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 382 (41)
Περιπέτεια, τεύχος 382 (41)
1,60 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεύχος 382 (41) - 4 Οκτωβρίου 1990, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 914 (637)
Περιπέτεια, τεύχος 914 (637)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 914 (637) -14 Δεκεμβρίου 2000, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 802 (500)
Περιπέτεια, τεύχος 802 (500)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 802 (500) -22 Οκτωβρίου 1998, Λοχαγός Μαρκ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Περιπέτεια, τεύχος 546 (167)
Περιπέτεια, τεύχος 546 (167)
1,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεύχος 546 (167) - 25 Νοεμβρίου 1993, Όμπραξ. Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Απειροστικός λογισμός
Απειροστικός λογισμός
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές από 25€. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.