Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Σινδος, Κεντρική Μακεδονία
Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία Υπολογισμού
Θεωρία Υπολογισμού
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής - Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες
Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής - Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γλώσσες Προγραμματισμού 2
Γλώσσες Προγραμματισμού 2
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία Λογισμικού 2
Τεχνολογία Λογισμικού 2
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεταγλωττιστές
Μεταγλωττιστές
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο