Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Σινδος, Κεντρική Μακεδονία
Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καινούριο αχρησιμοποίητο βιβλίο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Θεωρία Υπολογισμού
Θεωρία Υπολογισμού
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καινούριο αχρησιμοποίητο βιβλίο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καινούριο αχρησιμοποίητο βιβλίο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής - Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες
Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής - Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καινούριο αχρησιμοποίητο βιβλίο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Γλώσσες Προγραμματισμού 2
Γλώσσες Προγραμματισμού 2
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καινούριο αχρησιμοποίητο βιβλίο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Τεχνολογία Λογισμικού 2
Τεχνολογία Λογισμικού 2
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καινούριο αχρησιμοποίητο βιβλίο --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Μεταγλωττιστές
Μεταγλωττιστές
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Καινούριο αχρησιμοποίητο βιβλίο. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.