Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα PayPal
Περιοχή:
Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία Και Θράκη
20 πρωτότυπα διαγωνίσματα στη νεοελληνική γλώσσα Γ΄ λυκείου
20 πρωτότυπα διαγωνίσματα στη νεοελληνική γλώσσα Γ΄ λυκείου
11,90 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Το βιβλίο έχει ελάχιστα υπογραμμισμενα σημεία. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας
8,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Το βιβλίο έχει σημειώσεις, αλλά δεν έχει φθορές ούτε σκισιματα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
10,00 € 16,65 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο έχει σημειώσεις σε μονοψηφιο αριθμό σελίδων. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Βιολογία Γ΄ λυκείου
Βιολογία Γ΄ λυκείου
3,50 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Το βιβλίο έχει ελάχιστες σημειώσεις. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Λατινικά Γ΄ ενιαίου λυκείου
Λατινικά Γ΄ ενιαίου λυκείου
6,00 € 13,76 €
Κατάσταση:
Καλή
Το βιβλίο έχει κάποιες σημειώσεις. Δεν έχει φθορές ούτε σκισιματα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Λυσία Υπέρ Μαντιθέου Β΄ ενιαίου λυκείου
Λυσία Υπέρ Μαντιθέου Β΄ ενιαίου λυκείου
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο είναι σχεδόν άθικτο. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πλάτωνα: Πρωταγόρας, Πολιτεία
Πλάτωνα: Πρωταγόρας, Πολιτεία
13,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Το βιβλίο έχει σημειώσεις και δεν έχει καθόλου φθορές. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Λατινικά Γ΄ ενιαίου λυκείου
Λατινικά Γ΄ ενιαίου λυκείου
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Το βιβλίο δεν έχει φθορές ούτε σκισιματα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ λυκείου
Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ λυκείου
12,00 € 12,54 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο έχει ελάχιστες σημειώσεις σε κάποιες σελίδες. Σε άψογη κατάσταση. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Κριτήρια αξιολόγησης αρχαίων Β΄ λυκείου
Κριτήρια αξιολόγησης αρχαίων Β΄ λυκείου
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο έχει ελαχιστες σημειώσεις σε κάποιες σελίδες. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Σοφοκλέους Αντιγόνη Β΄ λυκείου
Σοφοκλέους Αντιγόνη Β΄ λυκείου
6,00 € 13,27 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο έχει ελάχιστες υπογραμμίσεις σε καποιες σελίδες. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Λόγου σπουδή έκθεση - έκφραση Γ΄ λυκείου
Λόγου σπουδή έκθεση - έκφραση Γ΄ λυκείου
12,00 € 12,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο είναι τελείως άθικτο. Σε άψογη κατάσταση. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, Πολιτικά Γ΄ λυκείου
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, Πολιτικά Γ΄ λυκείου
7,00 € 12,72 €
Κατάσταση:
Καλή
Υπάρχουν σημειώσεις χωρίς φθορές και σκισιματα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Θεματολόγιο πηγών νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου
Θεματολόγιο πηγών νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου
13,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο είναι σχεδόν άθικτο. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Λατινικά Γ΄ λυκείου
Λατινικά Γ΄ λυκείου
13,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Το βιβλίο έχει μόνο σημειώσεις, χωρίς φθορές και σκισιματα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ ενιαίου λυκείου
Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ ενιαίου λυκείου
10,00 € 15,10 €
Κατάσταση:
Καλή
Το βιβλίο δεν έχει φθορές ούτε σκισιματα, μόνο σημειώσεις. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου
Αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου
9,00 € 11,45 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το βιβλίο έχει σημειώσεις σε μονοψήφιο αριθμό σελίδων. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Γλωσσικές ασκήσεις αρχαίων ελληνικών Β΄ λυκείου
Γλωσσικές ασκήσεις αρχαίων ελληνικών Β΄ λυκείου
10,00 € 13,27 €
Κατάσταση:
Καλή
Δεν έχει φθορές ούτε σκισιματα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Το αδίδακτο κείμενο των αρχαίων ελληνικών για τη Β΄ και Γ΄ τάξη του ενιαίου λυκείου
Το αδίδακτο κείμενο των αρχαίων ελληνικών για τη Β΄ και Γ΄ τάξη του ενιαίου λυκείου
8,00 € 13,52 €
Κατάσταση:
Καλή
Υπάρχουν σημειώσεις περίπου στα μισά κείμενα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Θεματογραφία αρχαίας ελληνικής
Θεματογραφία αρχαίας ελληνικής
10,00 € 17,02 €
Κατάσταση:
Καλή
Υπάρχουν σημειώσεις σε καποια κείμενα. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
11,00 € 18,62 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Δεν έχει φθορές ούτε σκισιματα. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.