Αξιολογήσεις χρήστη
 (2)

χρήστης
5 Φεβρουαρίου 2021
Αμεσότητα και ευγένεια στην επικοινωνία, συνέπεια στην καταβολή χρημάτων.
χρήστης
11 Ιανουαρίου 2021
Λαμπρά! Κανένα πρόβλημα.