Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα
Περιοχή:
Γλυφάδα, Αττική
Οικονομική πολιτική
Οικονομική πολιτική
8,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
5,00 € 13,30 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Συνταγματικό δίκαιο
Συνταγματικό δίκαιο
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
10,00 € 24,97 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
9,00 € 18,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
9,00 € 15,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
4,00 € 9,14 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
Κείμενα οικονομικής θεωρίας και πολιτικής
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναπαραγωγή, εισοδηματικό κύκλωμα και εθνικοί λογαριασμοί
Αναπαραγωγή, εισοδηματικό κύκλωμα και εθνικοί λογαριασμοί
4,00 € 12,25 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Χρηματοοικονομική λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέματα
Χρηματοοικονομική λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέματα
17,50 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διοικητικό δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Μαθηματικός προγραμματισμός
Μαθηματικός προγραμματισμός
10,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπική αυτοδιοίκηση
Τοπική αυτοδιοίκηση
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου
Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Συνταγματικό δίκαιο
Συνταγματικό δίκαιο
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Χρηματοοικονομική λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέματα
Χρηματοοικονομική λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέματα
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών
Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών
17,50 € 19,48 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπική αυτοδιοίκηση
Τοπική αυτοδιοίκηση
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συνταγματικό δίκαιο
Συνταγματικό δίκαιο
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική
Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική
13,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο
Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο
18,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική πολιτική
Οικονομική πολιτική
14,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Μακροοικονομική και νέα μακροοικονομική
Μακροοικονομική και νέα μακροοικονομική
12,00 € 18,81 €
Κατάσταση:
Καλή
Μακροοικονομική και νέα μακροοικονομική
Μακροοικονομική και νέα μακροοικονομική
12,00 € 18,81 €
Κατάσταση:
Καλή
Πολιτισμική διαχείριση και περιφερειακή ανάπτυξη
Πολιτισμική διαχείριση και περιφερειακή ανάπτυξη
13,50 € 19,08 €
Κατάσταση:
Καλή