Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
PayPal
Περιοχή:
Πεύκη, Αττική
Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακιου
Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακιου
40,00 € 81,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
22,50 € 38,95 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης και αγοράς, επηρεάζει άμεσα τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος της επιχείρησης, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων της. Λόγω της μεγάλης λοιπόν σημασίας των πωλήσεων για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, τα τελευταία 40 κυρίως χρόνια έχει διεξαχθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών με σκοπό τόσο τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την απόδοση των πωλητών, όσο και την περιγραφή των πλέον αποτελεσματικών πρακτικών οργάνωσης και διοίκησης πωλητών. Οι έρευνες αυτές προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων και έρχονται να συμπληρώσουν την παράδοση, τη διαίσθηση και την προσωπική εμπειρία πάνω στις οποίες στηρίζονται όλοι σχεδόν οι υπεύθυνοι/διευθυντές πωλήσεων για να οργανώσουν, να υποκινήσουν και να κατευθύνουν την απόδοση των πωλητών τους. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Στρατηγικό βιομηχανικό (Β2Β) μάρκετινγκ
Στρατηγικό βιομηχανικό (Β2Β) μάρκετινγκ
20,00 € 46,42 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ οι ΜΕΘΟΔΟΙ της επιστήμης του μάρκετινγκ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, εδώ και πολλά χρόνια, στα καταναλωτικά προϊόντα. Το μάρκετινγκ όμως δεν περιορίζεται μόνο στα καταναλωτικά προϊόντα, αλλά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων εκείνων που προμηθεύουν με βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και άλλους οικονομικούς οργανισμούς. Όταν ο πελάτης είναι μια βιομηχανική επιχείρηση ή ένας άλλος οικονομικός οργανισμός, κερδοσκοπικός ή μη, που παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η στρατηγική του μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι διαφορετική από αυτήν που απευθύνεται σε μεμονωμένους καταναλωτές ή νοικοκυριά. Το Βιομηχανικό (Business-to-Business) Μάρκετινγκ που ασχολείται με την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών (και όχι ατόμων), και αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των χρηματικών συναλλαγών στην εθνική μας οικονομία, αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα μελέτης στα πλαίσια της επιστήμης του μάρκετινγκ. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται απ' όλους τους αρμόδιους φορείς, τόσο για την ελληνοποίηση των προμηθειών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όσο και για την αύξηση του ρυθμού υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ως μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, έχουν καταστήσει το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Ιδιωτική ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων
Ιδιωτική ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων
28,00 € 28,72 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η παρούσα έκδοση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εμπέδωση της μεθοδολογίας της διαχείρισης των κινδύνων, στο επίπεδο του ατόμου, του νοικοκυριού, της επιχείρησης, και της κοινωνίας. Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων εντοπισμού, αναγνώρισης, μέτρησης, και διαχείρισης των κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζημιογόνα ενδεχόμενα. Με τα τελευταία ασχολείται αποκλειστικά η ασφάλιση, η οποία είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνων. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση του μηχανισμού της ασφάλισης. Το τρίτο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στα ζημιογόνα ενδεχόμενα των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και παρουσιάζεται όλη η γκάμα των ασφαλιστηρίων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Το τέταρτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην ανάλυση των ζημιογόνων ενδεχόμενων στο χώρο των διαρκώς διευρυνόμενων αστικών ευθυνών στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και στα πολλαπλά ασφαλιστήρια που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα αυτό. Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μια πανοραμική παρουσίαση όλων των προσωπικών κινδύνων του «κύκλου της ζωής» των ανθρώπων και δίνεται έμφαση στα συστήματα των πολλαπλών ασφαλιστικών συστημάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, που έχουν αναπτυχθεί στις σύγχρονες κοινωνίες για την αντιμετώπιση των ζημιογόνων ενδεχόμενων του πρόωρου θανάτου, των ατυχημάτων, των ασθενειών, και της Τρίτης Ηλικίας. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς καθώς και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.