Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Ιατρική Βιοχημεία
Ιατρική Βιοχημεία
65,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία στη Νοσηλευτική
Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία στη Νοσηλευτική
34,50 € 70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βιοπληροφορική
Βιοπληροφορική
30,00 € 72,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασική Παιδιατρική
Βασική Παιδιατρική
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ζητήματα ηθικής στη νοσηλευτική πρακτική
Ζητήματα ηθικής στη νοσηλευτική πρακτική
9,00 € 17,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας
Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας
20,00 € 33,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία
Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία
23,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Χειρουργικά εργαλεία
Χειρουργικά εργαλεία
15,00 € 22,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ενδοσκοπήσεις πεπτικού συστήματος
Ενδοσκοπήσεις πεπτικού συστήματος
30,00 € 44,79 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική Α'+Β' τόμος 2014 (5η έκδοση)
Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική Α'+Β' τόμος 2014 (5η έκδοση)
70,00 € 132,50 €
Κατάσταση:
Καλή
Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας
Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας
8,00 € 19,11 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ιατρική μικροβιολογία
Ιατρική μικροβιολογία
50,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Πλήρης Κλινική Συμβουλή σε 5' (2 Τόμοι)
Πλήρης Κλινική Συμβουλή σε 5' (2 Τόμοι)
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ανθρώπινη διάπλαση
Η ανθρώπινη διάπλαση
80,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Έγχρωμος άτλας εσωτερικής παθολογίας
Έγχρωμος άτλας εσωτερικής παθολογίας
42,00 € 72,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κλινική φυματολογία
Κλινική φυματολογία
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο