Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Alpha Bank
Περιοχή:
Νέα Ιωνία, Αττική
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
19,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
19,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρησιμοποιώντας το Excel για στατιστική ανάλυση
Χρησιμοποιώντας το Excel για στατιστική ανάλυση
12,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημοσιονομική αποκέντρωση
Δημοσιονομική αποκέντρωση
9,00 € 14,33 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νέφος το ακατάλυτο
Νέφος το ακατάλυτο
7,00 € 13,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τα οικονομικά της εργασίας
Τα οικονομικά της εργασίας
26,00 € 36,23 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική θεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας
Οικονομική θεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας
8,00 € 12,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων
Η πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων
11,00 € 18,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική γεωγραφία
Οικονομική γεωγραφία
19,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αστική και περιφερειακή οικονομική
Αστική και περιφερειακή οικονομική
17,00 € 25,08 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η χωροθέτηση της βιομηχανίας
Η χωροθέτηση της βιομηχανίας
13,00 € 16,76 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
23,00 € 32,80 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
24,00 € 34,13 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα
Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα
17,00 € 28,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευέλικτη εργασία
Ευέλικτη εργασία
5,00 € 7,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη
Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη
8,00 € 12,72 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
12,00 € 17,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική
Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικός προγραμματισμός
Μαθηματικός προγραμματισμός
16,00 € 25,48 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
19,00 € 26,48 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ανθρωπογεωγραφία
Ανθρωπογεωγραφία
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης
12,00 € 17,77 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ανταγωνισμός, συγκέντρωση και τεχνολογία
Ανταγωνισμός, συγκέντρωση και τεχνολογία
12,00 € 15,13 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο