Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Κορυδαλλός, Αττική
Εισαγωγή στο Management 2η έκδοση
Εισαγωγή στο Management 2η έκδοση
70,00 € 120,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Microsoft Excel 2016
Microsoft Excel 2016
20,00 € 27,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου - Δ' έκδοση
Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου - Δ' έκδοση
25,00 € 48,95 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές μάρκετινγκ
Αρχές μάρκετινγκ
35,00 € 54,34 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
How to Write
How to Write
18,00 € 26,33 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές
Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές
65,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εμπορικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
15,00 € 21,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
40,00 € 53,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας
Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας
Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας
18,00 € 24,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
15,00 € 28,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οπτικός Οδηγός του WordPress
Οπτικός Οδηγός του WordPress
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρονική μάθηση
Ηλεκτρονική μάθηση
10,00 € 27,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης
Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
18,00 € 33,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
15,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημόσιες σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις
13,00 € 25,08 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
9,00 € 13,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
14,00 € 18,66 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργάνωση και διοίκηση - Το Μanagement της νέας εποχής
Οργάνωση και διοίκηση - Το Μanagement της νέας εποχής
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Microsoft Visual Basic 2008
Microsoft Visual Basic 2008
15,00 € 36,55 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων
CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων
17,00 € 23,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαρξ και μαρξισμός
Μαρξ και μαρξισμός
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακές επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ψηφιακές επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό εμπόριο
25,00 € 46,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως
Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως
35,00 € 96,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
10,00 € 16,37 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εταιρική Επικοινωνία
Εταιρική Επικοινωνία
15,00 € 19,88 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών
Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών
18,00 € 48,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο