Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Κορυδαλλός, Αττική
Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οπτικός Οδηγός του WordPress
Οπτικός Οδηγός του WordPress
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρονική μάθηση
Ηλεκτρονική μάθηση
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης
Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
20,00 € 33,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
10,00 € 37,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
15,00 € 35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημόσιες σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις
13,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
9,00 € 13,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
14,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργάνωση και διοίκηση - Το Μanagement της νέας εποχής
Οργάνωση και διοίκηση - Το Μanagement της νέας εποχής
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Microsoft Visual Basic 2008
Microsoft Visual Basic 2008
15,00 € 43,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές της μικροοικονομικής
Αρχές της μικροοικονομικής
60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων
CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων
17,00 € 29,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαρξ και μαρξισμός
Μαρξ και μαρξισμός
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακές επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ψηφιακές επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό εμπόριο
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως
Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εταιρική Επικοινωνία
Εταιρική Επικοινωνία
15,00 € 27,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών
Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών
20,00 € 66,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Συμπεριφορά Καταναλωτή
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο