Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Υδροδυναμικά Έργα - Φράγματα
Υδροδυναμικά Έργα - Φράγματα
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανική των ποταμών
Μηχανική των ποταμών
22,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί
Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί
21,00 € 22,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
19,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωμετρική γεωδαισία
Γεωμετρική γεωδαισία
29,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική
Φυσική
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην τοπογραφία
Εισαγωγή στην τοπογραφία
29,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο