Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Αντικαταβολή Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Βόλος, Θεσσαλία
Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και διαχείριση των έργων
Διοίκηση και διαχείριση των έργων
36,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος
Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δυναμική των κατασκευών
Δυναμική των κατασκευών
38,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στα λιμενικά έργα
Εισαγωγή στα λιμενικά έργα
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στις διεργασίες καθαρισμού, νερού και λυμάτων
Εισαγωγή στις διεργασίες καθαρισμού, νερού και λυμάτων
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οδοποιία
Οδοποιία
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις
Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υδραυλικά έργα, σχεδιασμός και διαχείριση Τόμος Ι
Υδραυλικά έργα, σχεδιασμός και διαχείριση Τόμος Ι
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα
Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εδαφομηχανική - Αρχές και εφαρμογές - 3η αγγλική έκδοση
Εδαφομηχανική - Αρχές και εφαρμογές - 3η αγγλική έκδοση
25,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις, χαράξεις τεχνικών έργων
Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις, χαράξεις τεχνικών έργων
17,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υπόγεια υδραυλική
Υπόγεια υδραυλική
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κυκλοφοριακή τεχνική
Κυκλοφοριακή τεχνική
15,00 € 22,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οδηγός της C
Οδηγός της C
15,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα
Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα
18,00 € 29,86 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήση λογισμικού στις κατασκευές
Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήση λογισμικού στις κατασκευές
45,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κατασκευές απο Οπλισμένο Σκυρόδεμα Συμφωνά με τους νέους Κανονισμούς Ο/Σ & Αντισεισμικών Κατασκευών
Κατασκευές απο Οπλισμένο Σκυρόδεμα Συμφωνά με τους νέους Κανονισμούς Ο/Σ & Αντισεισμικών Κατασκευών
45,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υδραυλική
Υδραυλική
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνική υδρολογία
Τεχνική υδρολογία
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Mηχανική Συνεχούς Μέσου, θεωρία και προβλήματα
Mηχανική Συνεχούς Μέσου, θεωρία και προβλήματα
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνική μηχανική Ι
Τεχνική μηχανική Ι
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναλυτική γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
10,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δομικά υλικά
Δομικά υλικά
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασκήσεις τεχνικού σχεδίου
Ασκήσεις τεχνικού σχεδίου
11,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Απειροστικός λογισμός (ενιαίος τόμος)
Απειροστικός λογισμός (ενιαίος τόμος)
40,00 € 120,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εφαρμογές πιθανοτήτων και στατιστικής στη μελέτη και προγραμματισμό τεχνικών έργων
Εφαρμογές πιθανοτήτων και στατιστικής στη μελέτη και προγραμματισμό τεχνικών έργων
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές
Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές
13,00 € 32,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Απειροστικός λογισμός
Απειροστικός λογισμός
20,00 € 62,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προγραμματισμός σε UNIX
Προγραμματισμός σε UNIX
17,00 € 39,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακή σχεδίαση
Ψηφιακή σχεδίαση
30,00 €
Κατάσταση:
Καλή